Bestyrelsens beretning v/formand Bente Nielsen

Årsmødet 25. august 2021.

Vi kæmper sammen – hver for sig

Året 2020 og det meste af 2021 vil vi sent glemme, aldrig før har vi oplevet en nedlukning og aflysning af arrangementer, som det vi har været igennem.

Det har givet afsavn

 • -når besøgsvenner ikke måtte komme forbi
 • -når I som medlemmer ikke har kunnet deltage
 • -når bestyrelsen også har været lukket ned.

  Det har trods nedlukning i perioder givet et stort arbejdspres. Vores kasserer har tilbagebetalt til utroligt mange medlemmer, vi har aflyst div. aftaler med kunstnere og foredragsholdere. Skulle finde på nye gratis arrangementer, som så også måtte aflyses i sidste øjeblik. Til alt held er vanskelighederne blevet tacklet med højt humør. En stor tak til alle.

  Det betød også nye aktiviteter og støttemuligheder

  Ældre Sagen i Silkeborg fik støtte til forskellige arrangementer

 • på demensområdet,
 • busture og besøg på Papirmuseet
 • spis sammen
 • -opstart af lokal vågetjeneste
 • flere er gået med i det landsdækkende tilbud om en telefonven

  Noget er gennemført, andet ligger på lager, og forhåbentlig kan det give ekstra glæde, nu når vi igen må mødes.

  Vi kæmper sammen – og husker at skønne på det frivillige arbejde

  I foråret uddelte vi blomster til de ældre som er knyttet til en besøgsven. Og op til jul gav vi alle vores frivillige et ekstra skulderklap, nu hvor julefrokosten ikke kunne afholdes. De kunne hente en gave hos Vin og Vin. Vi håber det blev lige så godt modtaget, som det var tænkt fra bestyrelsens side.

  De mange frivillige som er ansvarlige for et område har stået bi, og været med til at bryde noget af den ensomhed som også har sneget sig ind.

  Vi kæmper sammen – og lærte at bruge de nye digitale mødemuligheder

  Det har også udfordret os, vi synes jo at vi som lokalafdeling er pænt med på de nye digitale løsninger. Men der er ikke tvivl om, at bestyrelsen og frivillige har en opgave i, at blive endnu bedre til at nå hurtigt ud til jer medlemmer. Både dem der er på nettet og dem der stadig bruger Postmand Per.

  Kontoret har været lukket ned ligesom Medborgerhuset, vi har orienteret i nyhedsmail og på vores hjemmeside, men også kunnet træffes pr. tlf.

  Ældre Sagen i København har ydet en stor indsats under hele nedlukningen, samtidig med at de har skulle holde øje med, hvad der skete politisk på Christiansborg. Alt sammen for at sikre værdighed i og omkring ældres hverdag.

  Programudvalget er i gang med at få aftaler i hus, så der er noget at kunne deltage i den nye sæson.

  Vi håber at I igen talstærkt vil møde frem og sammen skabe nogle gode timer, blive klogere på de områder I vælger til. Med den nedlukning vi har været igennem, er der endnu mere brug for fællesskabet. Vi har enormt meget brug for jeres opbakning.

  Pga. den meget lange nedlukning har vi tilbudt vores annoncører, at de får annoncen gratis i det nye program. De støtter os, og vi skal støtte dem. For alle har det år vi lægger bag os, været udfordret.

  Bestyrelsesarbejdet har også gennemlevet nye tider.  Vi har ikke kunnet holde møder som vi plejer, meget er kommet til at foregå pr. mail eller pr. telefon. Og som noget nyt har vi holdt virtuelle møder, det skal vi lige vænne os til. I denne valgperiode har vi sagt farvel og en stor tak til Marianne Lund som trådte ud af bestyrelsen. Bodil Stubdrup indtrådte som 1. suppleant i bestyrelsen. Og vi har sagt farvel til Bente Noesgaard, mange har mødt hende som bisidder eller seniorvejleder. En stor tak for det arbejde. Ny kontorfrivillig er Anni Hansen. Bestyrelsen fortsætter sit daglige arbejde, bl.a. med at sikre grundlaget for frivillig ansvarlige, og div. praktiske ting.

  Vi kæmper sammen – og det gør vi også når der er byråds- og regionsrådsvalg

  De fire lokalafdelinger i Silkeborg kommune har i fælles samarbejde,

 • fulgt ældreområdet i Silkeborg kommune og situationen omkring Regionshospital Silkeborg.
 • Det kommende kommunal- og regionsrådsvalg kræver også sin indsats, Ældre Sagen på landsplan vil understøtte dette arbejde.
 • Der bliver offentlige møder om Regionshospital Silkeborg den 30. sept. Kl. 17 -19 i samarbejde med Silkeborg Business, Initiativgruppen til udbygning af Regionshospital Silkeborg og Ældre Sagen.
 • Der bliver offentligt møde om kommunens ældre- og sundhedstilbud den 20. okt. Kl. 14 -17. Begge møder holdes på Medborgerhuset.

Bente Nielsen

Pva. Bestyrelsen

 

Sidst opdateret 19.10.2021

 • Bente Margrethe Nielsen

  • Medlem af Koordinationsudvalget
  • Formand i lokalafdelingen
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Socialt arbejde generelt
  • Ældrepolitik

  Tlf
  86822291
  Mobil
  40198682
  E-Mail
  FM.Silkeborg.743@aeldresagen.dk