Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Vågetjenesten

Vågetjenesten Skanderborg er et frivilligt tilbud om aflastning for personer:
– Der passer uhelbredeligt syge.
– Der passer døende.
– Der passer pårørende med demenssygdomme.

Vågetjenesten

Vågetjenesten Skanderborg er et tilbud om støtte og aflastning til pårørende, der passer uhelbredeligt syge og/eller døende i eget hjem eller plejebolig.

Vågetjenesten er også et tilbud til døende med et begrænset netværk.

Hvor ofte? Aftales i hvert enkelt tilfælde ud fra jeres ønsker og behov.

Alle i Vågetjenesten Skanderborg har tavshedspligt.

AFLASTNINGSTJENESTEN

Aflastningstjenesten Skanderborg tilbyder at aflaste og yde støtte til personer, der passer pårørende med demenssygdomme.

Tilbuddet er alene tænkt som en menneskelig støtte og aflastning i hjemmet. Vi udfører altså ikke hjemmeplejens arbejde.

Aflastningstjenesten Skanderborg består af frivillige personer med forskellige baggrunde. Derudover tilbydes aflastningstjenestens frivillige løbende supervision.

Tilbuddet er gratis. Aflastningstjenestens frivillige må ikke modtage gaver.

Alle i aflastningstjenesten har tavshedspligt. Det gælder både om forløbet og om de personlige oplysninger, som den frivillige måtte blive bekendt med.

Vågetjenestens egne koordinatorer for udsendelse af frivillige:

Anni Korsgaard Clausen (koordinator)
E-mail: akc@akclausen.dk
Tlf.: 42270612

Lise Olesen (koordinator)
E-mail: liseolesen99@hotmail.com
Tlf.: 86522665

Vedrørende aflastning af pårørende til mennesker med demens rettes henvendelse til:

Kommunens demenskoordinator:
Inge Tranholm
E-mail: inge.tranholm@skanderborg.dk
Tlf.: 87942720 / 20661936
Telefontid fra klokken 8.00 – 9.90

Jytte Elleby
E-mail: jytte.elleby@skanderborg.dk
Tlf.: 20523025

Sygeplejeafdelingen i Skanderborg kommune

Kommunens demenskoordinatorer eller sygeplejersker henvender sig derefter til en koordinator i Vågetjenesten, der formidler kontakt til en frivillig.

Læs mere om Vågetjenesten Skanderborg her: Vågetjenestens hjemmeside

 

Sidst opdateret 18.08.2022