Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Hjælp til IT

IT-hjælpere, IT-besøgsvenner og IT Cafe.

IT-hjælpere

Vores IT-hjælpere kommer på hjemmebesøg hos alle pensionister og efterlønsmodtagere i Rudersdal Kommune, når de har brug for hjælp. Vi giver vejledning i tilfælde af akutte problemer ved brugen af computeren. Vores bistand er gratis, men for modtagerens egen risiko. Vi påtager os ikke opgaver, som normalt løses af professionelle virksomheder. hvis det er nødvendigt, kan vi vejlede om andre muligheder for at få hjælp.

IT-hjælperne kan kontaktes mandag - onsdag mellem kl. 10 - 16.

Vagttelefon 20 45 00 68.

IT-hjælpen er lukket i juli og august.

IT-besøgsvenner

Vores IT-besøgsvenner hjælper pensionister og efterlønsmodtagere 1 time om ugen, i op til 3 måneder, med at forstå og bruge computer og tablet. IT-besøgsvennerne er dygtige og tålmodige amatører, som kan det meste og har tavshedspligt. Du bestemmer, hvad I skal arbejde med.

IT-besøgsvennerne kan kontaktes på hverdage  kl. 09 - 16

Vagttelefon 20 15 36 46 .

Ingen af ovennævnte tilbud kræver medlemskab af Ældre Sagen.

IT café

På Birkerød og Holte Biblioteker står Ældre Sagen i Rudersdal klar til at hjælpe dig med dagligdags brug af computer, Mac, tablets og smartphones.

Fx til selvbetjening i det offentlige hvor du skal bruge NemID, kommunikation på internettet, og hvordan du vedhæfter et foto i en e-mail. Ældre Sagen yder hjælp den første mandag og tirsdag i hver måned mellem 10:30 og 12:30.  Se tiderne her.

Udover ovennævnte hjælp, kan vi også tilbyde undervisning over en, to eller tre dage, om brugen af forskellige programmer på computer, samt brugen af Ipads og Win10. Se dem på dette link IT kurser.

Kontaktperson: Per T. Christensen, mail: pert.christensen@gmail.com

Sidst opdateret 05.07.2022