Formandens beretning på årsmødet 2018

   

Formanden har ordet

I forbindelse med årsmødet 2018 udtaler Roskilde Lokalafdelings formand, Jens T. Larsen:

 

ÆLDRE SAGEN I ROSKILDE ER EN FORENING MED MERE END 9.000 MEDLEMMER, SOM ARBEJDER IKKE BLOT FOR AT FØJE ÅR TIL LIVET, MEN OGSÅ FOR AT FØJE LIV TIL ÅRENE, SÅ ÆLDRE KAN FÅ EN AKTIV OG MENINGSFYLDT HVERDAG.

Ældre Sagen Roskilde står for mange vidt forskellige aktiviteter med dette må for øje.
Jeg vil gerne specielt fremhæve følgende, som du alt sammen kan læse mere om ved at "klikke" dig frem på denne hjemmeside:

De frivilliges indsats.
En vigtig del af Ældre Sagens arbejde er arbejdet på at sikre, at sygdom, demens, begrænset mobilitet, mv får mindst mulig indflydelse på den enkeltes dagligdag og livskvalitet. Grupper af frivillige besøgsvenner, demensgæster, telefontjeneste m.fl. arbejder hver dag på disse felter. Der er fortsat brug for nye frivillige.

Ensomhed skal bekæmpes. 
Ældre - og måske i særlig grad enlige - risikerer et liv i ensomhed.
Vi har alle brug for kammerater og venner. Derfor har Ældre Sagen oprettet aktiviteter, hvor mennesker mødes over en bid brød og får en hyggelig snak.
Læs f.eks. på denne hjemmeside om ”Herreværelset”, ”Dameværelset” og "Café Smil". 

Personlig vejledning.
Vore 4 dygtige frivillige specialister yder fortrolig personlig vejledning vedrørende tilskudsordninger, økonomi, skat, juridiske spørgsmål og sociale forhold. Det foregår hveranden tirsdag efter forudgående aftale på kontoret i Allehelgensgade 23 A. 

Man skal lære nyt hele livet!
Holder du af en god bog, og har lyst til en snak om den med andre ligestillede?  Meld dig til en af vore hyggelige litteraturkredse.

Foredragsrækken.
Igen i år vil der være en række foredrag med spændende indlægsholdere, som vil gøre dig klogere på mange forhold.
Som noget nyt, vil vi i den kommende periode efter ønsker og behov arrangere ad-hoc kurser om specielle aktuelle emner. 

Nyhedsbrev.
Vi har i 2017 startet et lokalt nyhedsbrev, som når ud til ca. 1.500 af vore medlemmer, og flere må gerne komme til. I nyhedsbrevet fortælles om aktuelle nyheder, specialkurser og andre relevante emner. Brevet udsendes mindst en gang månedligt og iøvrigt efter behov.
Se på hjemmesidens forside, hvordan du let kan tilmelde dig denne service. 

Vil du lære at håndtere en PC ?
- så du kan bruge Netbank, E-box, finde tog- og bustider, kontakte Kommunen og i øvrigt lære at ”gå på nettet”?
Så meld dig til vore IT-minikurser, som er med ganske små hold (4-6 personer) med personlig undervisning.

Trænger du til at komme ud og opleve noget nyt og træffe nye mennesker? 
Læs på denne hjemmesider og i det Lokalprogrammet, som udkommer i slutningen af juli, om de mange foredrag og ture til interessante steder. Her får man indblik i emner, som man ellers ikke ville lære at kende. Det hele foregår i et trygt miljø med turledere fra Ældre Sagen Roskilde.

Jeg håber, at du vil være med til at leve det gode liv sammen med os i Ældre Sagen Roskilde og ønsker dig god fornøjelse med de aktiviteter, som interesserer netop dig.

Med venlig hilsen
Ældre Sagen Roskilde