Årsmøde 2019 - afholdt den 6. marts 2019

Årsmødet fandt sted onsdag den 6. marts 2019 kl. 18 i Signe Stubs Sognegård, Bandholmvej 79, 4943 Birket.  Dagsorden for årsmøde var efter Ældre Sagens vedtægter.

Efter årsmødet blev der budt på en varm ret, kaffe og lækker lagkage. Efterfølgende fik vi også en dejlig oplevelse fra Signe Stub Aktørerne med deres optræden med Årets Revy.

Formanden Finn Olsen holdt årets årsberetning.

Årsberetning 2018

Jeg vil starte med at byde jer alle sammen velkommen. Det er dejligt at se så mange, der er kommet i dag. Det har som sædvanligt været et travlt år for Ældre Sagen, som har manifesteret sig i en stor omtale i pressen.

Hvis I ikke har opdaget det, er vores hovedkontor flyttet fra Nørregade ved Nørreport Station til Snorresgade på Amager i København.

Det er dejligt, at Ældre Sagen på det seneste har fået den store omtale i pressen, selv om det for det meste er de direkte næsten daglige henvendelser til ministre og/eller ministerier, der virkeligt betyder noget, og har en virkning.

Det er her de betydningsfulde fremskridt sker til gavn for vore  ældre medborgere. Det kan da godt være, at andre aldersgrupper og emner også er vigtige, men for os er det vore ældre medborgere der tæller, og de små og store problemer de har eller kunne få.

En af de større omtaler i år er Rapporten ”Hjælp til svage ældre” 2019, der er udarbejdet for Ældre Sagen af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Den afslører, at 73.000 ældre ikke får den hjælp, de har behov for. Det kan vi i et rigt samfund som vores ikke være bekendt. Så det må der gøres noget ved.  Og det bliver der også.

En anden sag som Ældre Sagen også har sat meget højt, er arbejdet med at bekæmpe ensomheden.

En af de muligheder vi her i afdelingen har prioriteret højt, er vores fællesspisninger. De har indtil videre foregået i Signe Stubs sognegård i Birket, fordi det her var tæt ved færgerne og nemt for øboerne at deltage. Men hvis der er andre, der kunne tænke sig at invitere til fællesspisning andre steder, vil vi meget gerne støtte, så meget som vi overhovedet kan. Om det skal foregå på samme måde som i Birket, eller efter helt andre ”opskrifter”, vil være helt op til jer. Det er bare med at komme i gang. Der sidder sikkert mange derude, som ville være glade for på denne uformelle måde at møde andre.

Ældre Sagen har i det forløbne år arbejdet målrettet for at gøre opmærksom på det stadigt stigende problem som hele Demensområdet er, og desværre også vil blive i fremtiden. Her er det særligt de pårørende, der står i centrum. De sidder tit alene med alle problemerne, og det er her vi måske kan hjælpe. Vores lokalafdeling er demensvenlig, og vi er i gang med tiltag til aktiviteter omkring medlemmer med demens og deres pårørende”. Vores 2 bisiddere Salome og Annelise deltager i Ældre Sagens kursusaktiviteter og bliver derved holdt ajour på området, så de kan være til hjælp. Lolland Kommune er i øvrigt rigtig godt med og har mange tilbud til hjælp for demente og ikke mindst deres pårørende.

Vores afdeling har indtil nu ikke etableret en besøgsvenneordning, men i forbindelse med en paneldebat på Femø blev det aftalt, at vi som lokalafdeling vil gå med i arbejdet for at etablere en besøgsvenneordning på øen. Erfaringerne herfra kunne måske danne grobund for en lignende aktivitet andre steder i vores område.

Afdelingen har i det forløbne år arrangeret forskellige tiltag for vore medlemmer.

Jeg kan nævne, at vi som sædvanligt har tilbudt gratis influenza vaccination for vore medlemmer over 65 år på ”Den Gamle Møllegård” i Horslunde. Der var 99 der blev vaccineret i 2018. Ved juletid arrangerede vi en spændende tur til Eutin i Tyskland med en dejligt besøg på det flotte slot. Det var lidt for tidligt til, at der var etableret et egentligt julemarked i byen, så Fleggaard måtte gælde som et hurtigt julemarked.

Lige nu har Ældre Sagen 885.000 medlemmer på landsplan, og vores egen afdeling har i dag 1408 medlemmer. 34  flere end sidste år. Selv om vi løbende får mange nye medlemmer, lever flere af vore medlemmer desværre ikke længere.

I hele Lolland kommune har Ældre Sagen 7886 medlemmer, hvilket svarer til over 65% af samtlige indbyggere over 65 år, så en vis vægt burde vi også have overfor de lokale myndigheder.

Det skal nævnes, at vi har modtaget et tilskud fra kommunen efter § 18 under titlen ”Du er ikke alene”.  Vi søgte kr. 10.000, og fik kr. 6.000 til kørsel til de frivillige og erfaringsudveksling. Desværre fik vi ikke tilskud efter § 79 med den begrundelse, at  ”der ikke er et fælles socialt sigte målrettet kommunens svage borgere. Opfordre til at søge i egen hovedorganisation.” Det er en noget svag begrundelse, da vi netop i vores ansøgning skriver, at målgruppen er borgere i Lolland kommune, såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Ældre Sagen.  Ingen specielle alderskrav.  Aldring begynder tidligt i livet og menneskelig adfærd og livsstil påvirker helbredet og livsforløbet.  Ældre borgere er naturligvis målgruppen, men yngre borgere med interessen for en god alderdom kan også være med.  Vi arbejder ud fra devisen ”et godt liv hele livet”. Det samme skete for Maribo og Nakskov afdelingen af Ældre Sagen.

Aktivitetsniveauet i vores lokale afdeling ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år.

Vore ugentlige aktiviteter fortsætter med f.eks.:

  • Line Dance
  • IT undervisning i Birket
  • Stolegymnastik på Fejø
  • Gymnastik i Horslunde

og så det årlige Banko i Vesterborg

Vores bisidderordning er kommet godt i gang og giver den støtte, som ordningen giver mulighed for.

Den eneste direkte kontakt vi har til vores medlemmer via ”Det sker” kører stadig efter de meget strikse retningslinjer med ret lang produktionstid, som det desværre ikke ser ud til at blive ændret på.

Hjemmesiden prøver vi til stadighed at holde ajour. Men hvis der er medlemmer, som sidder og brænder for at gøre noget mere for vore udadvendte aktiviteter, bliver I modtaget med åbne arme. 

Vi har i foreningen en god løbende kontakt med de to andre afdelinger af Ældre Sagen i Lolland kommune (Maribo-Holeby-Rødby og Nakskov-Rudbjerg) i Koordinationsudvalget.

Og så prøver vi at få en bedre kontakt til Ældrerådet.

Alle disse aktiviteter har ikke kunnet lade sig gøre, uden at masser af frivillige har været med til at planlægge dette.

Det skal I alle have en meget stor tak for. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke GF Forsikring, som har støttet foreningen med præmiegaver ved vores Banko og et økonomisk tilskud.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Tak til jer alle. 

 


Sidst opdateret 02.09.2019