Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Foredrag og møder

Årsmøde 2023

Årsmøde m. spisning, musik og fællessang ved Nicolai Bang.

Lokalafdeling

Ramsø

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

100 kr., Prisen gælder for deltagelse i spisning

Hvornår

06.03.2023 kl.17.00

Tilmelding

Billetter sælges d. 6. februar kl. 10-11 i Syv Sognegård og hos Jan Eriksen, Nyvej 2, Gadstrup

Mødested

Syv Sognegård

Beskrivelse

Mødet er kun for medlemmer, alle er dog velkommen til at deltage i årsmødet uden spisning. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.