Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Foredrag og møder

Årsmøde - 31. marts 2023

Ældresagen Purhus Lokalafdeling indkalder til årsmøde, fredag d. 31. marts 2023 kl. 18 i Purhus Hallen. Emner der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest fredag d. 24. marts. Husk tilmelding.

Lokalafdeling

Purhus

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

50 kr.

Hvornår

31.03.2023 kl.18.00-22.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Senest d. 24. marts 2023 Jytte Louise Thejls, tlf. nr. 26 21 43 06 eller e-mail: jlt1940@outlook.com Betal ved indgangen Mobil Pay 529037. Husk navn i overførselsteksten.

Mødested

Purhus Hallen, Bakkevænget, 8990 Fårup

Beskrivelse

Dagsorden i henhold til vedtægterne.


Forslag til emner, der ønskes på dagsordenen skal være formanden i hænde senest fredag d. 24. marts.


Dagsordenens pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode:Jytte Louise Thejls modtager ikke genvalg.Lise Trebbien og Inge Johansen. Begge modtager genvalg.Valg af suppleant for en 1 årig periode:Anny Clausen og Bitten Boe Mikkelsen, stiller ikke op som suppleanter, men til valg i bestyrelsen.Vi ønsker derfor flere suppleanter.Afdelingen byder på smørrebrød med en øl/vand og kaffe med småkager.


Af hensyn til smørrebrødet bedes I tilmelde jer senest fredag d. 24 marts til formanden.


Yderligere informationer fremkommer i Lokalaviserne.