Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Foredrag og møder

Årsmøde i Ældre Sagen på Østerbro - 141

Vær med, hør bestyrelsens beretning, stem på kandidaterne og deltag i debatten.
 For at stemme skal du møde personligt op og have dit medlemskort eller din kontingentkvittering med.


Lokalafdeling

Østerbro

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

13.03.2023 kl.13.00

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Kildevældskirkens Krypt.

Beskrivelse

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen og skal repræsentere dig og dine interesser i kommunen.

 Du har også mulighed for selv at stille op som kandidat. Du skal blot være stemmeberettiget medlem af Ældre Sagen og have meldt dig som kandidat, inden opstillingen afsluttes på     selve årsmødet.                                                                                                                                Dagsorden ifølge vedtægter:  • Valg af dirigent

  • Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse

  • Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse

  • Orientering om Ældre Sagen Østerbros fremtidige virke

  • Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet)

  • Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år

  • Valg af suppleanter for et år

  • Eventuelt


                                                                                                                                                             Der vil være en pause med kaffe/te og småkager. 
Ved Janni Sørensen.