Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Mødesteder for kvinder og mænd.

Læs om hvordan du kan komme ind i et socialt og givende samvær med andre medlemmer.

Ældre Sagen i Ølstykke har etableret flere ”værelser” hvor h.h.v. kvinder og mænd mødes i grupper og finder glæde ved samværet og de aktiviteter som de arrangerer for deres gruppe.

Man mødes normalt 2 gange om måneden.

Alle værelserne har mødested på Græstedgård og typisk er en del af møderne en ekstern tur ud til oplevelser. Information om værelserne kan findes på deres egen hjemmeside.

Kvindernes værelser kan findes under navnene:

Jomfruburet, Pigekammeret, Dameværelset, Fruentimmerne, Nymferne, Morgenfruerne.

Mændenes værelser hedder: Herreværelset, Karlekammeret, Bjørnebanden, Tilflytterne.

Til tider kan der opstå en ledig plads i et værelse og så kan det pågældende værelse invitere et nyt medlem til at deltage. Det kan eventuelt fremgå af værelsets hjemmeside.

Bestyrelsen vil gerne bistå til, at flere medlemmer kan komme til at deltage i den type socialt samvær og derfor tilbyder vi interesserede medlemmer at kontakte bestyrelsen og give udtryk for deres ønsker om at deltage i et værelse, som måske startes op som nyt, eller er relativt nyt. Bestyrelsen vil hjælpe med at starte det op, sørge for et lokale som mødested og give vores erfaringer videre, så det bliver lettere at komme i gang for gruppen.

Bestyrelsen kan måske også hjælpe til at finde en plads i et eksisterende værelse. Vi gør os også overvejelser om der måske kan være et behov for et værelse som mødes om aftenen. F.eks. rettet mod medlemmer som stadig er i arbejde.

Vi vil være glade for at få et indtryk af de interesserede personer, så oplysninger af følgende karakter vil være gavnlige:

Navn, alder, bopæl, kontaktoplysninger, evt. tidligere beskæftigelse, hobby, ønsker til samværet i en gruppe.

Er du interesseret i at tage næste skridt mod en deltagelse, bedes du skrive lidt om dig selv, som beskrevet ovenfor, og sende det i en mail til vores formand Susanne Kongsaa: FM.Oelstykke.237@aeldresagen.dk og/eller du kan ringe på telefon 5135 0289 og drøfte mulighederne med hende.

Bestyrelsen for Ældre Sagen i Ølstykke.

Sidst opdateret 29.06.2022