Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Andet

Karlekammeret.

Karlekammeret er en herregruppe der blev etableret i september 2013 og vi mødes hver 14. dag i vinterhalvåret. Det foregår torsdage i ulige uger med Græstedgård som udgangspunkt. Vi er 17 medlemmer og gruppen er selvsupplerende, så derfor har vi ingen venteliste.

Lokalafdeling

Ølstykke

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

Ulige uger
Torsdag kl. 14:00 - 17:00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Kontakt Kurt Hansen, mail: loogku@gmail.com, tlf. 5083 6794.

Mødested

Græstedgård, lokale 4

Beskrivelse

En torsdag i måneden mødes vi i ca. 3 timer i vores samlingslokale til samvær og hyggesnak, en kop kaffe og en forfriskning.


Ind imellem spiser vi et stykke smørrebrød ifb. med vore møder, og andre gange har vi indlæg fra egne rækker eller eksterne personer.


Emnerne i indlæggene er mangfoldige og af bred almen interesse.


Den anden torsdag går turen "ud i samfundet" for at se udstillinger, museer, kirker m.m.


Vi har været på ca. 40 udflugter. Som oftest slutter turene af med lidt frokost på et nærliggende sted.


Gruppen er velfungerende og vi har fået etableret traditioner såsom Juleafslutning, Nytårskur og Sommerfest.