Til alle vores frivillige.

Hvis I som frivillige undrer Jer lidt over, hvorfor I ikke i år er blevet inviteret til den sædvanlige og traditionsrige festlige sammenkomst eller frivilligfest kommer forklaringen her:

Vi har 2 gange bestilt hele arrangementer, henholdsvis 28.april og 13.november 2020. Begge gange måtte vi jo desværre aflyse festen grundet Corona-restriktionerne. Det betyder jo så desværre også, at vi ikke i år får lejlighed til at hylde alle Jer frivillige, som hver dag gør en kæmpe indsats og en meget stor forskel for vore ældre medborgere. Vi har jo så desværre heller ikke haft mulighed for at uddele fortjente årsnåle til de frivillige, som har arbejdet for vores fælles sag i Ældre Sagen 10-15 eller 20 år.

Men jeg kan på bestyrelsens vegne sige til Jer – vi vil overføre pengene til 2021. Så I vil ikke blive snydt for festen. Vi må jo se, hvornår vi kan få lov at afvikle denne næste år.

I sidste nummer af bladet skrev jeg under mine formandskommentarer, at vi nu var 230 frivillige her i Nyborg-Ullerslev afdeling.

Jeg skrev også at vi sagtens kan bruge flere frivillige. Så hvis du kunne tænke dig at blive frivillig i én af vores mange, mange aktiviteter lokalt, er du hjerteligt velkommen til at kontakte os. Som udgangspunkt bestemmer du helt selv, hvilken frivillig-aktivitet du vil bruge tid på, og der er masser at opgaver at vælge imellem. Det er også vigtigt at pointere, at du også som frivillig selv kan vælge, hvor mange kræfter og timer du vil bruge på dette arbejde.

Du er velkommen til at kontakte kontoret i åbningstiden. Du er også velkommen til at kontakte mig.

Ib Kruse

Formand for Ældre Sagen i Nyborg-Ullerslev

Telefon 2467 4997

Mail er: ib.kruse@mail.dk

16/11/2020

Sidst opdateret 26.11.2020