Fitness

Fitness for Ældre Sagens medlemmer

Ældre Sagen har indgået en aftale med NF-motion, Kæpgårdsvej 2 (det gamle rådhus). Medlemmer af Ældre Sagen kan blive medlem uden indskrivnings gebyr, pris pr måned 159,-kr.

Vi har et medlem af Ældre Sagen som er uddannet fitnessinstruktør, og medlemmer kan få lavet et trænings program gratis. Ved opfølgning af programmet eller når der skal lægges et nyt program, afregnes efter aftale.

Indmelding i motionscentret gøres nemmest mandag og onsdag fra kl.17-19 lørdag fra 10-12-ved indmelding henvises til fitnessinstruktøren med henblik på trænings program (husk medlemskort til Ældre Sagen ved indmelding.

 

Sidst opdateret 10.12.2018