Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Beretning 2021

Bestyrelsens beretning for året 2021

Årsberetning for Ældre Sagen Midtdjurs, den 8. marts 2022.

Her er bestyrelsens beretning for arbejdet i Ældresagen Midtdjurs i 2021. Det er jo, på grund af corona, kun 1/2 år siden sidste årsmøde, og den her beretning i år, vil selvsagt også være præget af Corona, og de besværligheder, aflysninger og alt hvad corona har bragt med sig.

Som vi plejer, skal vi rundt om Ældre Sagen på landsplan, og i Distriktet. I Koordinationsudvalget, og selvfølgelig især vores egen Lokalafdeling her i Midtdjurs.

På landsplan har Ældre Sagen nu 923,000 medlemmer. Det er 21,000 flere end sidste år, og det er 50 % af alle danskere over 60 år Som vores vicedirektør Mikael Teitsh sagde fornyeligt, så har det væltet ind med nye medlemmer under Corona. På landsplan er der over 20,000 frivillige, og der har været holdt ca. 100,000 arrangementer i 2021, selv med corona. I Sekretariatet har man ydet hjælp og rådgivning til ca. 45,000. Det er en opgørelse fra Sekretariatet, og dertil kommer den rådgivning og hjælp som vore bisiddere i landets 215 lokalafdelinger har ydet. Det er blevet til rigtig mange, og det beviser at der er brug for os, og at det vi laver gør nytte. 45,000 gange hjælp og rådgivning på 52 uger om året. Det er ca. 850 om ugen, plus alle de ting vore bisiddere klarer. Det fortæller en hel del.

Det er en stor familie vi er med i, og den vokser stadig støt og roligt. Gentegningsprocenten ligger på over 95 %. Der kommer mellem 50 og 60,000 nye medlemmer om året, og der falder 35 til 40,000 fra, flest ved naturlig afgang – dødsfald, så altså netto ca. 20,000 nye medlemmer pr. år.

Der er ofte medlemmer der henvender sig om sletning af medlemskab for afdøde familiemedlemmer, og det er sådan, at når en afdød slettes af folkeregistret, så slettes vedkommende også som medlem af Ældre Sagen.

Ældre Sagen er delt op i 10 distrikter. 57 Koordinationsudvalg i de kommuner hvor der er mere end en lokalafdeling, og vi er 215 lokalafdelinger. Vi er med i distrikt 3, og vores KOU dækker Syddjurs kommune, altså Ebeltoft, Rønde, Rosenholm og Midtdjurs. Tilsammen er vi ca. 7800 medlemmer, hvoraf Ebeltoft har ca. 3500. Rosenholm ca. 1700, og Rønde og Midtdjurs mellem 12-1300 hver. Vi har igen i 2021 haft både formandsposten, næstformandsposten og kassererposten i KOU. Sådan har det været sådan nu i 17 år. Det er ikke noget vi direkte går efter, men vi har påtaget os det, fordi vi er blevet opfordret til det. I KOU skal vi normalt holde fire møder om året, men det har vi jo heller ikke kunnet p.g.a. Corona. Vi har faktisk kun holdt 2 møder i 2021.

I Foråret 2021 håbede og troede de fleste vel, at Corona havde sluppet sit tag i os, og vi fik mere liv i vores afdeling igen. Det var vi alle sammen rigtig glade for, men vi blev også hurtigt klar over, at pandemien stadig havde sit greb om os og hele verden. Vi kom igen i den situation, at en stor del af vore arrangementer og aktiviteter ikke kunne gennemføres, og det gik jo desværre også ud over vore medlemmer, og det har vi jo alle sammen kunnet mærke.

Heldigvis kom der også uventede glæder og lyspunkter. Som I måske hørte og læste, så afsatte regeringen 22 millioner til at forsøde liv og hverdag for de mest sårbare og ensomme mennesker, ikke kun medlemmer, men alle ældre. Alle Ældre Sagens 215 lokalafdelinger fik gavn af pengene, og vi fik 68,000 kr. Penge som skulle fordeles over min. 2 arrangementer. Et i sidste halvdel af 2021, og et i første halvdel 2022. Vi havde besøgsvenner og opringere med til at finde emner, og kommunens hjemmepleje var også med, ligesom to kvikke piger her på Ringparken også gik i gang, og de startede endda Ringparkens bus op på dagen, og kørte rundt og hentede og afleverede dem der havde behov for transport. Vi annoncerede også i lokalavisen, og 75 af vore svage, enlige og ensomme borgere kom med til en dejlig eftermiddag på Pindstrupcentret, med kaffe, boller og lagkage, og hvor Keld og Hilda underholdt, og uanset om man er ”Keld & Hilda fan” eller ej, så kunne vi glæde os over, at de gjorde fantastisk. Folk sang med på de gamle kendte sange, og sagde tak for en dejlig eftermiddag. Det var virkelig en fornøjelse at opleve, og vi blev opfordret til at gøre det igen.

Vi brugte ca. de halve af pengene den dag, og vi har et nyt arrangement på skinner snart, også på Pindstrupcentret. Det og lidt mere fortæller vi om lidt senere.

Vi kørte efter vores program til og med Før julehygge den 24/11, men måtte så desværre aflyse PET og vinsmagning & tapas, samt 1 suppeaften og 2 gange søndagsbrunch. PET er flyttet, og vinsmagning blev også flyttet, og har jo lige været afholdt.

Så blev alle restriktioner pludselig ophævet, og det er langt de fleste rigtig glade for, men samtidig stiger antallet af smittede jo til op over 50,000 på en dag. Heldig bliver de fleste ikke meget syge af corona nu, takket være vaccinationerne, og også en ny variant, men det medfører alligevel at det er svært at samle folk til arrangementer, og lige her fornyelig havde vi en suppeaften, og af de tilmeldte kom der mange afbud fra folk der var testet positiv i sidste øjeblik. Det er vi nødt til at være forberedt på kan ske et stykke tid endnu, er jeg desværre bange for.

Vores frivillige, og vi er 48-49, har også haft et besværligt år, hvor det har været vanskeligt at holde aktiviteter og arrangementer i gang. Det udendørs har været det letteste, men I har alle sammen gjort et stort og flot arbejde, som vi sætter stor pris på.

For os er det vigtigt at få flest muligt ud og røre sig lidt. Møde andre mennesker, og ikke mindst få noget socialt samvær. Det er en del af nøglen til et godt ældreliv.

Vores mandagstravetur styres af Jenny. Smart gymnastik af Jane Bach. Qigong tidligere af Hanne Bjerre nu af Jytte Røschmann. Krolf af Knud Rauff. Whist af Bib Revsbech og bridge af Steffen Rifbjerg. Vores hjælpende hånd sidder på Erik Bilde. Erik har kun været ude et par gang siden sidst. Vores Bisidder er Marna, og hun har været i aktion 5 gange. Marna er også tovholder for vores 15 besøgsvenner, som har 15 besøgsværter, og Kirsten er tovholder for vore 17 opringere, som hver morgen ringer til 18 ældre.

Til søndagsbrunch, den sidste søndag i måneden, er vi nu 3 hold og et par reserver vi kan trække på. Vi kører søndagsbrunch for enlige og singler 10 måneder om året. Der er ikke brunch i juli og december. Der er i årets løb kommet lidt strammere sundheds og hygiejneregler for brug af køkkenet her i huset. Det bevirker at vi ikke mere må tilberede varmt mad her, og vi må heller ikke medbringe mad som vi har tilberedt hjemme. Det har tvunget os til at tænke i nye baner, og det gør vi selvfølgelig.

Her i huset er der også sket lidt nyt. Vi bruger jo Ringparken meget. Det gør vi fordi det er et godt sted at være, men bestemt også fordi vi ikke har et tilsvarende sted i Kolind, hvor vi kan være li´så meget og li´så mange, på de samme betingelser, og med tilsvarende faciliteter.

For nogle år siden fik vi lov at installere to skabe her i Cafe´en. Vi har nu fået 2 skabe mere. Det er rigtig godt at vi har vore egne skabe, med vore egne ting her i huset.

Som I nok kan høre på beretningen, så har 2021 bestemt også været et besværligt år for os alle sammen. Vi må håbe at 2022 og fremover bliver mere normale år, uden nedlukninger, aflysninger og afsavn.

Jeg håber vi kan blive ved med at tage hensyn og passe på. Jeg tror at håndsprit mere eller mindre er kommet for at blive. Jeg synes det bliver rart at kunne give et håndtryk igen, men for min skyld så må det med krammere til højre og venstre, uanset hvor godt man kendte folk, gerne udfolde sig en del mindre i fremtiden, end det gjorde før Corona.

Der skal lyde en stor tak til alle vore frivillige og tovholdere, for det store arbejde I laver, og vi ser frem til at vi kan fortsætte det gode samarbejde i fremtiden, til glæde og gavn for vore medlemmer, og for os alle sammen.

Jeg vil også sende en stor tak til alle der har støttet Ældre Sagen Midtdjurs ved vore arrangementer, og aktiviteter, og ved at annoncere i vores program.

Den 8. Marts 2022

Ove Buus Pedersen.

Formand.

 

Sidst opdateret 21.04.2022