Andet

Damernes spiseklub

Vi er et hold på 12 damer, men hvis du er interesseret kan vi prøve at oprette et hold mere. Vi skiftes til at lave mad to og to i fælleslokalets køkken.

Lokalafdeling

Mariager

Hvem

For alle

Pris medlemmer

Gratis

Pris ikke medlemmer

Gratis

Hvornår

Den sidste onsdag i måneden
kl. 12.30 - 14.30

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Kontakt Elisabeth Arnfalk, 21 19 41 98

Mødested

Bugges gård