Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Dagsorden 2022

Årsmøde

Søndag 6. marts 2022 kl. 14
I Fennebergsalen på Stadsbiblioteket
Årsmødet indledes af Formanden for Ældre- og Omsorgsudvalget Mette Schmidt Olsen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning om bestyrelsens virksomhed til godkendelse

3. Forelæggelse af bestyrelsens regnskab til udtalelse

4. Orientering om bestyrelsens fremtidige virke

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år:

Poul Andersen, Kirsten Heesche og Lars Kure er alle villige til at modtage genvalg.
Bestyrelsen forslår Anne Verheij som nyt medlem.

7. Valg af to suppleanter for et år:

Lone Gatzwiller og Stefan Winding-Lauesen er villige til genvalg.

8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet, det vil sige søndag 20. februar 2022.

Årsregnskabet kan afhentes på kontoret fra mandag 28. februar.

Gyldigt medlemskort skal forevises på forlangende.

 

Sidst opdateret 03.02.2022