Søg på lokalafdelingens hjemmeside

vaccinationer

Danske Lægers Vaccinationsservice (DLVS) har oplyst, at sundhedsmyndighederne i år har besluttet, at influenzavaccination samt COVID vaccination skal administreres af regionerne.

Regionerne afgør derfor, om de selv - helt eller delvist - vil varetage vaccinationerne i samarbejde med private aktører. Det betyder, at det samarbejde vi de sidste mange år haft med DLVS i forbindelse med afholdelse af influenzavaccination, som udgangspunkt ikke vil blive til noget. Ældre Sagen kan derfor ikke tilbyde vaccination som vi plejer at gøre, hvilket vi beklager meget.

DLVS oplyser videre, at dette års influenza/COVID vaccination starter den 1. oktober, og at sundhedsmyndighederne vil fremsende mere information vedrørende vaccinationsindsatsen i løbet af september måned.

Såfremt vi får yderligere information, vil vi orientere om dette i vores nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Venlig hilsen
Ældre Sagen Køge

Sidst opdateret 24.10.2022