Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Bisidderordning

Skal du have samtale med visitator, læge, bank osv., og føler du dig utryg, kan du få hjælp af en bisidder.

Skal du have samtale med visitator, læge, bank osv., og føler du dig utryg, kan du få hjælp af en bisidder.

Bisidderen er en ulønnet frivillig, der har tid og lyst til at lytte med til samtalen, hjælpe dig med at huske, hvad der bliver sagt og evt. notere det ned, der er vigtigt for dig at vide.

Alle bisidderne er generalister og er ikke tilknyttet et speciale.

Krav til bisidderne

En bisidder har tavshedspligt og må ikke træffe beslutninger på dine vegne, ikke modtage oplysninger fra offentlige myndigheder eller videregive oplysninger, medmindre du har givet bisidderen et skriftligt tilsagn eller en fuldmagt.

Find en besidder

Sidst opdateret 10.01.2023