Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Digital Post

DIGITAL POST

 

Ny digital post  lanceres.

Frem mod lanceringen af det nye Digital Post den 21. marts er det nødvendigt med en kort omstillingsperiode, hvor der ikke kan sendes Digital Post. 

Omstillingsperioden er nu fastlagt til at strække sig fra fredag den 18. marts klokken 17.00 til mandag den 21. marts klokken 09.00.

 

Ny Digital Post bliver lanceret den 21. marts 2022.

  • Fra denne dato vil det på Borger.dk kun blive muligt at læse post fra det offentlige.
  • Post fra private virksomheder kan så kun læses på e-boks og ikke på Borger.dk. MEN du kan stadigvæk læse post fra det offentlige i din e-boks.
  • Bruger du i dag e-boks, kan du stadigvæk læse både privat- og offentlig post.

Hvorfor kommer der så en ny løsning?

For at kunne blive ved med at stille den samme gode offentlige service til rådighed har it-løsningen bag Digital Post været i udbud. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med kommuner og regioner nu i gang med at udvikle en ny Digital Post-løsning, som tages i brug 21. marts 2022.

Digital Post bruges til at sende post sikkert mellem de offentlige myndigheder (fx kommunale, regionale og statslige myndigheder) og borgere og virksomheder.

Fokus for den nye Digital Post-løsning er at:

  • Udvikle en enkel og tidssvarende løsning 
  • Styrke sammenhængen til andre offentlige løsninger
  • Styrke brugervenligheden for borgere og virksomheder 
  • Tilbyde en mere enkel administration af løsningen 

Det overordnede mål er, at de mange borgere og virksomheder, der i dag anvender Digital Post, vil opleve en forbedret, sammenhængende og lettilgængelig løsning, hvor brugervenligheden er i top. Ønsket er, at der for den almindelige bruger ikke vil ske store de ændringer i måden, du bruger Digital Post på, men at servicen og mulighederne bliver bedre og flere.

Digital Post blev obligatorisk for virksomheder i 2013 og for os borgere i 2014. Siden har det været lovpligtigt at modtage offentlig post digitalt, medmindre du som borger er blevet fritaget. Digital Post er en sikker måde at kommunikere mellem myndigheder og borgere, og du kan som borger og virksomhed trygt læse din digitale post fra offentlige myndigheder, uanset hvor du befinder dig. Sådan skal det også være fremover.

Der er i udviklingen af det nye Digital Post et stort fokus på brugervenlighed og tilgængelighed. Løsningen bliver testet grundigt, og en bred gruppe af borgere og virksomheder inddrages, så der sikres en høj brugervenlighed.

På samme måde som telefonnettet, vejene og togene binder os sammen på tværs af landet, sikrer Digital Post den gode forbindelse mellem myndigheder og borgere, så man nemt og fleksibelt kan kommunikere med offentlige myndigheder, uanset tid og sted.

Derfor er det vigtigt løbende at holde Digital Post-løsningen ved lige og sikre, at den følger med tiden. Det gør Digitaliseringsstyrelsen ved at udvikle en ny Digital Post-løsning.

På Citys hjemmeside (www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Koebenhavn-City) og i vores nyhedsbreve vil vi løbende holde dig orienteret om den Digitale Postkasse.

Du er velkommen til at se forbi vores IT-café og få en snak, hvis du vil vide noget mere. I vores IT-café Valdemarsgade 8, lokale 2 via gården, mandage 10-13.30 indtil 2. maj. Lukket 11. april 2022.

 

Sidst opdateret 09.02.2022