formandens ord december 2018 ved Inga Juel Johansen

Formanden har ikke ordet...

 

Vinteren er her, men det er formanden desværre ikke helt. Han har det rimeligt godt i forhold til alt det, han går igennem. Jeg har talt med ham, og humøret fejler heldigvis ikke noget.

 

Desværre er vores allesammen ’s Rejse Birthe heller ikke rask. Hun har meldt helt fra. Næste års tur bliver dog gennemført med Grethe Nørager og Inga Juel Johansen som ansvarlige. Den vil blive udført i Birthes ånd, med de samme sjove ting i bussen. Vi håber en masse vil deltage.

 

Vi mangler stadig frivillige til næsten alt. Vær ikke bange for at melde dig. Vi hverken sparker eller bider. Vi kunne også godt bruge lidt mere inspiration om, hvad medlemmerne gerne vil, så Aktivitetsudvalget har noget at arbejde med.

 

Der er kommet en hel del nye tiltag til information af medlemmerne. Det står nærmere beskrevet i Bladet. Læs det og bliv klogere på, hvad der sker i Ældre Sagen i Ishøj. Vi har nu fået en gruppe på Facebook. Man skal være medlem for at kunne sætte information på den. Alle kan læse den. Den hedder Ældre Sagen Ishøj.

 

Vi har haft et par ø ture. Det synes at være sagen lige nu. Vi vil derfor også næste år i slutningen af august lave en tur til en anden af vore ikke så meget besøgte øer.

 

Vi har fået et par frivillige til at hjælpe Niels Poulsen med højttaler opstilling, men vi kan stadig bruge flere frivillige til andre formål. Da vi jo alle bliver ældre ville det være dejligt med lidt yngre kræfter. Det er ikke fordi man skal bruge lang tid på at være frivillig, men prøv alligevel at tænke over sagen.

 

Tak til alle, som møder op til medlemsmøderne, og til alle de frivillige vi har. De gør en masse for ældre i Ishøj. Dette var ordene fra et bestyrelses­medlem. Fortsat god og varm vinter.

                                                                                  

Inga Juel Johansen Formand for Aktivitetsudvalget


Sidst opdateret 11.06.2019