Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmøde 13. marts 2024

Evt. forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Formand Lis M. Nielsen, lisn1192@gmail.com

Onsdag 13. marts 2024 kl. 19.00

Mødested

Handelsskolens kantine, Bøgildvej 12, Ikast. Indgang ved den neonblå dør

Klik her: Tilmelding til ÅRSMØDET 2024

senest 01-03-2023 inden kl.: 20:00 til Kirsten Kalhøj, 30 68 24 29, gkkalhoj@gmail.com

Gratis. Husk tilmelding af hensyn til traktement

Beskrivelse

Evt. forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før

Formand Lis M. Nielsen, email: lisn1192@gmail.com

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke

5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet

6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år

7. Valg af suppleanter for et år

8. Eventuelt

TILMELD LOKAL NYHEDSBREV HER - ÆLDRE SAGEN IKAST

Sidst opdateret 10.01.2024