Andet

Årsmøde

Dagsorden iflg. vedtægterne. Af hensyn til det efterfølgende lettere traktement er tilmelding nødvendig. Tilmelding online eller til Kirsten Kalhøj, 30 68 24 29, gkkalhoj@gmail.com

Tilmeldingsfrist 03.03.2022 kl. 23.59
Tilmeld

Lokalafdeling

Ikast

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis. Husk tilmelding af hensyn til traktement

Hvornår

10.03.2022 kl.19.00

Tilmelding

senest 03-03-2022 til Kirsten Kalhøj, gkkalhoj@gmail.com eller tlf.: 3068 2429

Mødested

Hotel Medi, Rådhusstrædet 8, 7430 Ikast

Beskrivelse

Evt. forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før, altså senest 23.2.2022. 


Formand Lis M. Nielsen, email: lisn1192@gmail.com