Søg på lokalafdelingens hjemmeside

120 deltog ved årsmødet i Kometen 3. marts

Kontrasten er til at få øje på. 120 af Ældre Sagen i Hvidovres knap 8.000 medlemmer kom til årsmødet i Kometen 3. marts. Salen samme sted bliver 2. maj fyldt af 235 deltagere til den forårsfest, som Ældre Sagen har planlagt med spisning, hygge og underholdning af ”Kandis” med Johnny Hansen i front. Et arrangement som blev udsolgt på kun to dage efter offentliggørelsen.

   Efter årsmødet sidste år har Vivian Ersgaard Markussen stået i spidsen som lokalformand for Ældre Sagen i Hvidovre. Hun kunne i sin beretning fortælle, at første halvår havde været præget af stilstand som følge af de nødvendige corona-aflysninger. Heldigvis kunne de fleste aktiviteter atter gennemføres hen mod årets slutning, og lige nu så Vivian Ersgaard Markussen et opsparet behov for samvær og oplevelser hos medlemmerne efter de mørke corona-måneder:
   - Vi forsøger os med nye tilbud, bl.a. har vi haft et vellykket herrefrokost-arrangement, som forhåbentlig kan gentages og udvikle sig til nye interessegrupper. Og så skal vi - også de enkelte medlemmer – gøre en indsat for at tage vare på ældre ensomme og sårbare. Se jer omkring, og tag på en god måde kontakt og fortæl dem om de muligheder, vi kan tilbyde i Ældre Sagen. Vi arbejder også for at inddrage flere frivillige. Det at gøre en forskel ved at hjælpe andre, giver også glæde og indhold for en selv, sagde Vivian Ersgaard Markussen.
   På den store bane var lokalformanden meget enig i de bekymringer, som landsforeningen Ældre Sagen løbende gør politikerne og offentligheden opmærksom på om hjemmepleje, plejehjem og betydningen af de stigende energipriser og inflation generelt.
  Også kommunikationen til og fra medlemmerne lægger Vivian Ersgaard Markussen på sinde. Ud over de to årlige udgivelser af det populære lokalblad arbejder man med nyhedsbreve og lokal hjemmeside, og snart åbnes også en Facebook-side.
   Regnskabet for Ældre Sagen i Hvidovre blev gennemgået af kasserer Margit Hansen. Trods mange 2021-aflysninger blev underskuddet begrænset til 21.465 kr., og egenkapitalen er derfor fortsat pæn, nemlig godt 443.000 kr. Selv med en stigende lokaludgift i Hvidovre C, budgetteres med, at egenkapitalen kan holdes intakt de kommende år.
  Valget til lokalbestyrelsen var ligesom årsmødet præget af fordragelighed. Uden brug af stemmesedler blev Flemming Skouboe, Vivian Ersgaard Markussen, Elin Palm og Joan Keldgaard Kramer genvalgt for en 2-årig periode.  Lisbeth Jepsen Nielsen blev valgt til lokalbestyrelsen for en 1-årig periode. Ny suppleant blev Helle Sommer.

Sidst opdateret 08.03.2022