Nu er vi over 7.000 medlemmer

Årsmøde i fremgangens tegn - Æresbevis uddelt til Birthe og Bent Nielsen

Formanden for Ældre Sagen i Hvidovre Flemming Skouboe kunne ved årsmødet i Kometen onsdag 27. marts glæde sig over fortsat god medlemsopbakning til Ældre Sagen i Hvidovre, idet medlemstallet nu er 7.026, eller knap 400 mere end sidste år.
   Flemming Skouboe oplyste, at lokalbestyrelsen sætter meget ind på dialog med medlemmerne. Det er i årets løb sket ved bl.a. hyppige udsendelser af elektroniske nyhedsbreve. Her har godt 1.300 meldt sig som modtagere, men behovet for at befordre direkte socialt samvær prioriteres også højt. Det sker f.eks. på Ældre Sagens kontor i Hvidovre C., hvor kontorleder John Hansen sammen med sit team af frivillige hjælpere alle hverdage kl. 10-12 er klar til en snak med besøgende over en kop kaffe. Blandt flere andre aktiviteter i lokalerne er også de populære ”Spis sammen”-eftermiddage. Ældre Sagens torsdagsforedrag er meget besøgte. Her kommer op til 200 personer ad gangen otte gange årligt.
   Økonomien i lokalafdelingen et fortsat sund og god. Regnskabsansvarlig Margit Hansen kunne fortælle om positivt resultat af driftsregnskabet for 2018 på godt 32.500 kr., selv om der i årets løb et holdt en fest for de lokale frivillige i Ældre Sagen. Lokalafdelingen er fint polstret til fremtidens opgaver med en pæn egenkapital.
   Ved valgene til lokalbestyrelsen ønskede Leif Andersen og Annelise Wildenradt ikke genvalg. Flemming Skouboe genvalgtes, og nye i bestyrelsen blev den hidtidige suppleant Margit Hansen og Birgit Christensen valgt. Til suppleantposterne blev Vivian Ersgaard Markussen og Berit Dundal nyvalgt.
  Årsmødet, der blev besøgt af godt 150 medlemmer og havde Henning Broman, Ballerup, som dirigent, blev indledt med et lille fint underholdningsprogram af elever fra Hvidovre Musikskole.

Æresbevis for gåture

Skønne gåture i København og omegn har givet motion og oplevelser af årstidernes skiften. Dertil hyggeligt samvær i den gruppe af medlemmer af Ældre Sagen, som ægteparret Birthe og Bent Nielsen begyndte af gå søndagsture med i 1994 med udgangspunkt fra Hvidovre Rådhus. Det blev til næsten 160 ture, indtil de sluttede i 2004. Birthe og Bent Nielsen blev ved Ældre Sagens årsmøde forleden hædret med landsforeningens Æresbevis for deres mangeårige frivillige arbejde, der ud over søndagstraveturene har indbefattet mange andre opgaver.


Sidst opdateret 08.09.2019