Foredrag og møder

0100-A Årsmøde 2021

Årsmødet 24. august 2021 kl. 19:00 i Kometen.

Lokalafdeling

Hvidovre

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

24.08.2021 kl.19.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

Tilmelding kan kun ske via Kontoret/mail, senest 10. august kl. 12:00

Mødested

Kometen, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

Beskrivelse

Der indkaldes til Årsmøde tirsdag d. 24. august 2021 kl. 19.00 i Kometen, Hvidovrevej 280.
Tilmelding er nødvendig til kontoret, oplys venligst medlemsnummer, senest 14 dage før Årsmødet. 


Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Beretning om bestyrelsens virksomhed til godkendelse
3. Orientering om bestyrelsens regnskab til udtalelse
4. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidige virke
5. Indkomne forslag *)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt

*) Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Årsmødets afholdelse.


I en indlagt pause er der lidt let spiseligt, samt øl eller vand. Bekræftelse på tilmelding skal forevises ved indgangen. 


Overtøj må ikke medbringes i salen