Foreningslokaler-sikret

 Nordvestnyt har i en artikel den 29. oktober 2018 skrevet:

Det kommende kultur- og idrætsbyggeri ved Høng-Hallen, der er genstand for voldsom dis­kus­sion i øjeblikket, rummer kun i meget begrænset omfang mødelokaler, men ingen foreninger i byen behøver at frygte at stå uden rammer at være i.

Det garanterer Kalundborg Kommunes borgmester Martin Damm (V) og Peter Jacobsen (DF).

Den 1. marts sidste år rykkede Ældre Sagen og andre foreninger ind på det tidligere rådhus i Hovedgaden, og flere foreninger er siden kommet til. Og her får de lov at blive - også selv om rådhuset formelt er sat til salg.

Hvis rådhuset reelt dækker de lokalebehov, der er i byen, så skal foreningerne have lov at blive. Det kan ikke være anderledes, siger Peter Jacobsen. Han er overbevist om, at det synspunkt deles af kommunalbestyrelsen.

Martin Damm (V), borgmester:

Der er en beslutning i kommunalbestyrelsen om at sætte rådhuset til salg. Og det er ikke hensigtsmæssigt at sige, at foreningerne til alle tider og i evighed kan forblive på rådhuset.

Hvis eksempelvis en statslig institution eller virksomhed vil købe bygningen til en god pris og med en hensigt, som gavner Høng, skal vi jo ikke sige nej til det. Derfor skal vi heller ikke lave om på beslutningen om, at rådhuset i udgangspunktet er til salg. Men til gengæld garanterer vi, at foreningerne får andre rammer, hvis det sker. Vi udsteder en tag- over-hovedet-garanti, siger Martin Damm - og tilføjer:

Kalundborg Kommune gør ikke noget aktivt for at sælge det gamle rådhus i Høng, og der er ikke noget akut, der tyder på, at købere er på vej. Der kan gå rigtig mange år med rådhuset i sin nye rolle som byens foreningshus. I modsat fald - hvis det bliver aktuelt - finder vi et andet.


Sidst opdateret 31.10.2018