Foredrag og møder

Årsmøde

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Eventuelle forslag indsendes til formanden senest 14 dage før mødet. Der serveres et mindre traktement. Af hensyn til forplejning ønskes tilmelding.

Lokalafdeling

Højfyn

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

16.03.2022 kl.16.00

Tilmelding

Inge Thorup, 60 56 13 54 - itaarup@hotmail.com. Tilmelding 1.-8. marts, kl. 10 - 13.

Mødested

Hotel Årup Kro, Bredgade 10, Aarup

Beskrivelse

Dagsorden 


 1.     Velkomst.


 2.     Valg af ordstyrer.


 3.     Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til orientering.


 4.     Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til orientering.


 5.     Orientering om Lokalbestyrelsens fremtidige virke.


 6.     Indkomne forslag, som skal være til Lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.


 7.     Valg af Lokalbestyrelsensmedlemmer for 2 år.


 8.     Valg af suppelanter for 1 år.


 9.     Eventuelt.