Frivillig udflugt

FrivilligDag Ingen Ældre Sagen – uden de frivillige

I Hillerød har vi mange aktive frivillige, der yder en stor indsats for borgerne i Hillerød. Det er vi rigtig glade for, og derfor inviterede bestyrelsen alle frivillige til en FrivilligDag den 14. november 2018.

I bus kørte vi til Ragnarock i Roskilde, hvor en entusiastisk rundviser fortalte om udstillingen, som handler om ungdomskulturen fra midt i 1950`erne til i dag. Der var mange minder, smil og latter undervejs, efterhånden som vi kom igennem udstillingen, og flere gik bagefter tilbage  for at lytte til musik, læse fanbreve til Otto Brandenborg, Gasolin og andre og meget mere, man kunne prøve på museet.

Efter frokosten samledes vi i VIP-lokalet til en fælles snak om det at være frivillig. ”At være med i et fællesskab”, ”at møde andre”, og ”at gøre en forskel” var nogle af nøgleordene fra de frivillige. Tilbagemeldingerne om selve arrangementet var meget positive, og der kom gode idèer og input til fremtidige aktiviteter og udflugter.

Fremover vil bestyrelsen om efteråret afholde en fælles udflugt og om foråret en række temamøder for de forskellige grupper af frivillige.

De mange idèer vil bestyrelsen se nærmere på og arbejde videre med.

Vi har mange frivillige, men vi kan bruge mange flere. Ring til et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du vil høre mere. Du kan finde kontaktoplysninger til bestyrelsen på vores hjemmeside eller tilmelde dig som frivillig på

hjemmesiden  https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/hilleroed.

Sidst opdateret 13.03.2019