Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Foredrag og møder

ÅRSMØDE

Herlev Seniorkor åbner årsmødet med dejlige sange, hvorefter borgmester Thomas Gyldal Petersen har et indlæg.

Lokalafdeling

Herlev

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

gratis

Hvornår

10.03.2023 kl.13.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja
Adgang til teleslynge: Ja

Tilmelding

Tilmelding ikke nødvendig;

Mødested

Herlev Teaterbio, Herlev Bygade 30

Beskrivelse

 Herlev Seniorkor åbner årsmødet med dejlige sange, hvorefter borgmester Thomas Gyldal Petersen har et indlæg. Dagsorden 


1.    Valg af dirigent.


2.    Beretning af lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse.


3.    Uddeling af årsnåle.


4.    Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.


5.    Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.


6.    Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.


 


7.    Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:


a.    Kirsten Pedersen


b.    Kirsten Glaring


c.    Jørgen Mulbjerg


Alle er villige til genvalg.


 


8.    Valg af suppleanter for ét år. På valg er:


1.    Hanne Koch


2.    Birgit Graversen


3.    Flemming Nielsen


 


Alle er villige til genvalg.


 


9.    Eventuelt


Alle medlemmer af Ældre Sagen har adgang til årsmødet, men kun medlemmer bosiddende i Herlev har stemmeret.


 


Gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen.


 


Foreningen byder på et par sandwich samt lidt drikkelse efter mødet.


 


Vi håber at se mange af vore medlemmer på dagen.