Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Helsingør

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Vi ved, at der er forskel på at være ældre og at være gammel.  – At have et godt helbred  og på at være fysisk svækket.   –  at være fuld af vitalitet  eller at have mistet "Hoplanålen"      Ældresagen i Helsingør prøver at lave arrangementer for ALLE.