Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Foredrag og møder

Årsmøde for medlemmer

Årsmøde for Ældre Sagens medlemmer i Hammel afholdes i InSides Store Sal, Dalvej 1. Alle medlemmer har modtaget en invitation fra sekretariatet sammen med bladpakken for december.

Tilmeldingsfrist 01.03.2023 kl. 20.00
Tilmeld

Lokalafdeling

Hammel

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Tilmelding til traktement senest 1. marts

Hvornår

07.03.2023 kl.18.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja

Tilmelding

til traktementet online eller tlf. 2491 5730 / 2164 9957

Mødested

InSide, Dalvej 1, Hammel

Beskrivelse

Årsmødet for medlemmer i Ældre Sagen i Hammel indledes med lidt hygge og en bid brød kl. 18, hvorefter  årsmødet starter kl. 18:45.


Tilmelding til traktement kan ske online ovenfor eller til vores bookingfrivillig på tlf. 24 91 57 30 (kl. 14-18) senest 1. marts 2023.


Ældre Sagens sekretariat har udsendt indbydelse til alle medlemmer.


Dagsorden i henhold til vedtægten.


Husk at medbringe medlemskortet, der skal fremvises ved indgangen, da der kun kan stemmes ved personligt fremmøde.


Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest den 20. februar 2023.


Alle kan være med - foredraget bliver skrivetolket v/Høreforeningens Tolkeformidling.


Kontakt evt. Ellen Clausen for yderligere oplysninger.
Tlf. 21 64 99 57 eller fm.hammel.711@aeldresagen.dk


PS. Se her, hvordan du tilmelder dig onlineÅrsmødet er der, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.
Du kan fremme dine ideer eller tanker ved at vælge, foreslå eller selv stille op til bestyrelsen.


Når du går ind i bestyrelsesarbejdet, bliver du en del af lokalt og landsdækkende netværk, hvor du kan opleve et spændende fællesskab sammen med andre engagerede frivillige!
Ældre Sagen sørger for, at du bliver klædt på til bestyrelsesarbejdet, så du kan være med til


At give foreningens medlemmer en god service
At igangsætte sociale aktiviteter og netværk
At gøre opmærksom på serviceforringelser i samfundet
At fremme forståelsen for behovet for omsorg for de ældste og svageste borgere.


Ældre Sagen har mange frivillige, der gør et stort arbejde på flere områder i lokalsamfundet til gavn for alle vore medborgere.
Du er mere end velkommen til at melde dig til det, der har din interesse eller komme med gode ideer til glæde for os alle.