Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Foredrag og møder

Det gode ældreliv

Søren Engelsen udforsker med foredraget “Det gode ældreliv - et livsfilosofisk blik” væsentlige indsigter både fra den klassiske filosofi og den nyeste forskning i ældres livskvalitet. Det hele præsenteres på en forståelig måde og i en levende dialog!

Tilmeldingsfrist 07.03.2023 kl. 20.00
Tilmeld

Lokalafdeling

Hammel

Hvem

For alle

Pris medlemmer

60 kr., inkl. kaffe og kage

Pris ikke medlemmer

60 kr., inkl. kaffe og kage

Hvornår

15.03.2023 kl.19.00-21.00

Særlige behov

Adgang med kørestol: Ja
Adgang til teleslynge: Ja

Mødested

InSide, Dalvej 1

Beskrivelse

Uanset hvor i livet vi er, må vi hver især håndtere og forholde os til, hvad det gode liv er.


At leve godt er et personligt og eksistentielt anliggende for hver eneste af os i vores dagligdag.


Men det er også et forskningsemne, som store tænkere i over 2000 år har gjort sig tanker om, og som stadig optager filosofien og psykologien.


At være ’ældre’ eller ’gammel’ kan betyde mange forskellige ting, og den topmodne alder giver særlige udfordringer – men også unikke muligheder – for at udfolde det gode liv.


Vi bør have blik for det væsentlige og for nuancerne.


Hvad kendetegner det gode ældreliv, og kan man i det hele taget generalisere om den slags?


Hvad står omvendt i vejen for det gode ældreliv?


Hvilke ting er det en god idé at have blik for og øve sig i, hvis man vil have det godt, når man bliver gammel, eller hvis man allerede er godt oppe i årene?


Med foredraget ”Det gode ældreliv – et livsfilosofisk blik” udforsker Søren Engelsen væsentlige indsigter fra både den klassiske filosofi og den nyeste forskning i ældres livskvalitet.


Pointerne hentes fra forskningen, men præsenteres på en forståelig måde og i levende dialog med publikum.


Arrangementet bliver skrivetolket v/Høreforeningens Tolkeformidling.


Tilmelding senest 7. marts 2023 ved linket ovenfor. Reservation kan ske til vores bookingfrivillig på tlf. 24 91 57 30 (kl. 14-18)


Arrangementsansvarlige:
Kæte Klausen, tlf. 61 28 53 03, kate.klausen@live.dk

og Birgit Stensgaard, tlf. 27 81 04 93, Bestensgaard@energimail.dkSøren Engelsen er Ph.d. i filosofi, forsker i eksistens, etik og det gode liv og ansat som postdoc på Roskilde Universitet.


Med foredraget “Det gode ældreliv-et livsfilosofisk blik” udforsker Søren Engelsen væsentlige indsigter både fra den klassiske filosofi og den nyeste forskning i ældres livskvalitet.