Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Formandens beretning 2020

Årsberetning 2022

 

I 2021 var det ikke nemt at være frivillig i Ældre Sagen. I hvert fald ikke i begyndelsen af 2021, hvor vi kun langsomt åbnede Danmark op, og stadig ikke kunne afholde fysiske aktiviteter. Men vi var nu heller ikke lukket helt ned. Nogle initiativer kunne lade sig gøre, og nye så dagens lys. Lokalafdelingerne holdt telefonen åben, så de var til at komme i kontakt med.

For selvom COVID-19 er og bliver sundhedsmyndighedernes og regeringens ansvar, kan vi som Ældre Sagen ikke bare læne os tilbage og sige, at det ikke er vores problem. Vi har også et ansvar. Vi kæmpede mod stramme besøgsrestriktioner på plejehjem. Det smertede, at pårørende ikke fik lov til at være der og holde i hånd. Vi kæmpede også for alle dem, der skulle vaccineres, hvor myndighederne gjorde det svært at få både første og andet stik – ingen ledige vaccinetider, transport til vaccinationsstedet, hvordan booker jeg tid til vaccination – ja, der var mange forhindringer for især de ældste hjemmeboende.

Ældre Sagen har holdt ældretopmøde i 2021 med Ældreministeren og lovet hinanden flere ansatte på plejehjem, social omsorg i ældreplejen, mindre teams i ældreplejen, inddragelse af pårørende, og at det nationale tilsyn med plejehjem og ældrepleje bliver styrket. Håbet er der, og viljen til at kæmpe er stor.

Ensomhed er kommet højt op på den politiske dagsorden, og vi er sammen med 86 andre organisationer på vej til en længe ventet og langsigtet national ensomhedsstrategi. Det er bydende nødvendigt i en tid, hvor både unge og ældre oplever en stigende følelse af ensomhed. Godt, at vi igen kan byde indenfor i Ældre Sagens fællesskab.

2021 har vist, at vi mennesker bekymrer os om hinanden, at vi rækker ud, når det er hårdt, at vi deler vores sorger, bekymringer og frygt med hinanden, og hjælper der, hvor vi kan. Det værste kan få det bedste op i os mennesker.

Ældre Sagens arbejde og tilstedeværelse er kun blevet endnu mere aktuelt af COVID-19. Det kræver af os, at vi er fleksible, og at vi kan omstille os. Vi skal finde nye måder at være nærværende, vedkommende og hjælpe på. Der er fortsat brug for vores hjælp, vores engagement, vores politiske indflydelse og vores frivillige indsats.

Frivillige skaber livskvalitet

I takt med at vi har fået vacciner mod COVID-19, er det som om, at flere frivillige kan sænke skuldrene og vende tilbage til aktiviteter og invitere til samvær og fællesskab. Men udfordringerne i forbindelse med COVID-19 har kostet. På landsplan er antallet af frivillige faldet på så godt som alle områder. Utryghed og udmattelse har betydet, at nogle frivillige er faldet fra. Men der spores også en ukuelig optimisme, vedholdenhed og iderigdom, som er en del af dét dna, frivillige i Ældre Sagen er gjort af!

Alle 50 frivillige her i vores lokalafdeling har holdt ved, det er vi rigtig glade og taknemmelige for i bestyrelsen, vores frivillige spiller en stor og afgørende rolle for vores aktiviteter. Uden frivillige hænder, ingen gymnastikhold, ingen besøgsvenner, ingen it-kurser, ingen havevenner, ingen demenscafe, ingen ture og foredrag m.m.

 

Ensomhed er noget, vi taler om

 

COVID-19-krisen har bragt ensomhed højt op på den politiske dagsorden. Ældre Sagen har benyttet dette momentum til at intensivere det politiske arbejde for at få gennemført en langsigtet national ensomhedsstrategi.

 

Sammen med Røde Kors samlede Ældre Sagen i april 2021 således 25 store organisationer på tværs af sektorer og målgrupper, hvor man i fællesskab identificerede de steder i et livsforløb, hvor ensomhed opstår og derfor kan forebygges og afhjælpes.

 

Efterfølgende sammenskrev Ældre Sagen og Røde Kors resultaterne i et stort inspirationsoplæg for en national ensomhedsstrategi, som 86 organisationer indtil videre har skrevet under på.

 

Oplægget blev i juni 2021 overrakt til social- og ældreminister Astrid Krag af Bjarne Hastrup og generalsekretær Anders Ladekarl fra Røde Kors. Desuden blev oplægget sendt til samtlige medlemmer af Folketinget. Siden er der blevet afholdt møder med en lang række ordførere på tværs af partier, og i november 2021 fik vi en politisk aftale om Danmarks første nationale ensomhedsstrategi.

Her i lokalafdelingen får vi flere henvendelser vedrørende ensomhed, fra kommunens demenskoordinator og fra personalet i fritvalgsordningen, om ældre som føler sig ensomme, og derfor gerne vil have en besøgsven.

Vi har også et godt samarbejde med kommunens 2 opsøgende medarbejdere Kim Henriksen og Lotte Nygaard, som vi kontakter, når vi kommer undervejs med ensomme borgere, som har brug for hjælp.

 

Kun for mænd.

Det skal ingen hemmelighed være – vi mænd er sværere at trække op af sofaen og ud af huset end kvinder er.

Ældre Sagen har i 2021 kortlagt aktiviteter udelukkende for mænd, som viser, at ca. 30 % af Ældre Sagens lokalafdelinger tilbyder aktiviteter kun for mænd. Derudover har Ældre Sagen fået lavet en analyse af, hvad der skal til for at få flere mænd til at deltage. Mænd vil gerne deltage, men de har brug for et ekstra skub til at komme ud ad døren. Analysen viser desuden, at aktiviteter som madlavning, fællesspisning, foredrag, læsegrupper og forskellige typer sport er aktiviteter, som kan få mænd til at deltage. Ved at sætte fokus på området, er det håbet, at flere mænd vil benytte sig af Ældre Sagens tilbud.

Her i lokalafdelingen er der således startet et madlavningshold kun for mænd. Ideen er startet i fitnesscenteret på Marktoften, hvor en gruppe mænd godt kunne tænke sig at lære at lave mad. Nu er der startet et hold på 20 mand, som en gang om måneden mødes i Gyvelhøjskolens køkken, for at lære at lave mad. De bliver undervist af 2 frivillige kokke, som er registreret som frivillige i Ældre sagen, så de på den måde er forsikret. Foreløbig kører det over 4 gange, og kører fuldstændig udgiftneutralt i forhold til Ældre Sagen.

Derudover arrangerer aktivitetsrådet her på Tjørnehaven, jo den anden onsdag i måneden Mandefrokost som er en stor succes, med godt 60 mænd indskrevet. Det bakker vi selvfølgelig fuldt op om i Ældre Sagen. For ikke helt at kvinderne, så arrangere aktivitetsrådet også Damefrokost en gang om måneden, de er vist flere.

 

 

Antallet af Demensvenlige lokalafdelinger vokser

Der er nu ca. 131 demensansvarlige fordelt på ca. 120 demensvenlige lokalafdelinger.

Ældre Sagen deltog på de årlige Demensdage, der i år blev afholdt online. Under overskriften ”Sammen kan vi styrke den lokale demens indsats” der var sat fokus på betydningen af Ældre Sagens demensvenlige lokalafdelinger og vigtigheden af deres gode samarbejde med lokale aktører og kommuner.

Vi har her i lokalafdelingen vores demenscafe i sognegården i Skovby. Der er desværre ikke så mange af vores demente borgere, som pt benytter sig af cafeen. Derfor har vi ændret konceptet til en pårørende cafe, i håb om at ikke kun pårørende til demente, men også pårørende til borgere med andre lidelser benytter sig af tilbuddet. Det er stadig den sidste mandag i måneden fra kl. 14.30 – 16.30. i Sognegården i Skovby. Kontaktperson er stadig Elsebeth Jørgensen – tlf. 23249105 – eller mail he@pc.dk. Kom og vær med til at udveksle erfaringer, og få en hyggesnak over en kop kaffe/te og et stykke kage til en pris af 20 kr.

 

Et travlt digitalt år

2021 har betydet meget offentlig digitalisering i form af to-faktorgodkendelse af netkøb, Corona pas app og ikke mindst ændring fra NemID til MitID og næste generation Digital Post – og Ældre Sagen er forberedt til at informere og hjælpe. I er meget velkomne til at kontakte vores IT-koordinatorer, hvis I har brug for hjælp. Borger service på biblioteket kan ikke hjælpe, da deres system ikke er sat op til det, det er kun borger service i Skanderborg, der kan hjælpe. Borger service her kan nu henvise til ÆS IT.

It-besøg i hjemmet er også en mulighed her i lokalafdelingen. Ring til vores farende svend Finn Ladefoged Hansen på tlf. 28551055 og lav en aftale om et besøg, det koster 50 kr.

  

Helt lokalt

Det som optager os meget i øjeblikket, er bygning af nyt plejecenter.

Den 3/2 i år fremlagde kommunen i plan for bygningen af et nyt plejecenter i Galten i Galten Hallen. Det var repræsentanter fra Cowi, der fremlagde projektet. Man planlægger at bygge på rådhusgrunden og inddrage det vi i dag kender som Bøgehaven i byggeriet. Der er planlagt 77 nye pladser. Man er pt nået til at planen skal i licitation, og man planlægger at gå i gang i 2024, og være klar til indflytning i 2026. Man brystede sig af, at forskellige brugergrupper havde været inddraget i planlægningen, bl.a. aktivitetsrådet og pårørendegruppen her på Tjørnehaven. Det synes vi er rigtig godt, men der hvor kæden hopper af for os er – hvorfor er vi i ÆS ikke blevet inddraget? – hvorfor er en organisation med over 1900 medlemmer i nærområdet, som vel er potentielle fremtidige brugere af plejecentret ikke blevet inddraget? – Hvorfor har man ikke inddraget 50 frivillige i ÆS, hvor en stor del har deres gang på Tjørnehaven i forhold til IT-undervisning, havevenner, besøgsvenner, søndagshygge m.m. ikke blevet inddraget? Disse spørgsmål stillede jeg på mødet den 3/2 i Galten hallen. Svaret jeg fik fra Cowi var – vi har ikke haft indflydelse på, hvem vi kunne inddrage. Svaret fra kommunen (Jette Risager/Lone Rasmussen) var – vi har inddraget dem som vi synes skulle inddrages. Ved afslutningen af mødet, rejste Jette Risager sig, og tilkendegav at hun ville invitere mig til et møde, hvor vi kunne snakke om tingene. Det er ikke sket endnu!!!!

Vores KU, havde i anden anledning, af talt møde med borgmesteren, formanden for sundhed og omsorg samt de 2 fagchefer for ældreområdet den 25/2, her kom spørgsmålet også op, og jeg blev oplyst om, at man ikke var helt færdig med at finde ud af, hvem der skulle tage initiativ til at indkalde mig til en orientering – joh i hørte rigtig. Endvidere blev jeg opfordret til at søge indflydelse i de brugergrupper, som man fra kommunens side havde valgt at orientere.

Konklusion fra ÆS – Hvorfor inddrager man ikke den største frivilligorganisation, sammen med Røde Kors direkte, i kommunen i planlægningen. ÆS har stor indsigt i, hvordan man arbejder med demente plejecenter beboere. Det har vi igennem et meget omfattende kursusudbud i ÆS. I det hele taget har vi stor indsigt i det sociale humanitære område, vi bliver klædt rigtig godt på. Det vil Skanderborg kommune åbenbart ikke benytte sig af.

På landsplan er det sådan, at vores administrerende direktør og landsbestyrelses formanden, bliver inddraget når der skal lovgives på ældre området.

Men ikke i Skanderborg kommune.

Hvorfor, hvorfor, hvorfor?????????????????   

Godt Så

Nu til noget mere positivt. Regeringen har bevilliget og øremærket en god pose penge til fordeling i ÆS’s lokalafdelinger efter medlemstal. Pengene er øremærket til arrangementer og oplevelser for sårbare ældre. I denne her sammenhæng skal sårbare ældre fortolkes, som folk der har følt sig afskåret fra kulturelle oplevelser m.m. under Corona.

Vores arrangements udvalg arbejder på højtryk for at finde og arrangere en eller flere ting for så mange så muligt. Bevillingen løber til 30/6-22.

Udvalget er også godt i gang med planlægning af vores program for 22/23, som udkommer i juni måned.

Vores faste aktiviteter kører igen efter nedlukningen.

Vi har fået et konkret forslag om at starte vandre og cykelhold. Vi er glade for at modtage forslag til nye aktiviteter, men nye aktiviteter kræver som regel flere frivillige. Vi er pt 50 frivillige hvoraf flere har flere kasketter. Vi tager forslaget til efterretning, og hvis nogen gerne vil være tovholder på sådan en aktivitet, meget gerne nye frivillige, så er vi klar. Der er også stigende søgning på at få en besøgsven, så dem kan vi også godt bruge nogen flere af.

Medlems mæssigt stagnerer det lidt. Vi har pt xxxx medlemmer, vi vil meget gerne runde de 2000, som jeg tror er vores level her i 8464.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til vores samarbejdspartnere, til alle vores frivillige og ikke mindst til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde fremover.

Tak for ordet    

 

Sidst opdateret 17.03.2022