Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Årsberetning 2021

Her kan du læse årsberetningen for 2021, som blev gennemgået af Lis Tarnow på årsmødet den 20. marts 2022

Årsberetningen blev læst op af Formand Lis Tarnow.

Du kan læse beretning ved at følge dette link.

 

Efter årsmødet fortalte Finn Muus fra Boligkontoret Fredericia om:

 ” Hvilke boligmuligheder har jeg, når jeg bliver ældre?
Måske bliver jeg alene, og vil gerne have den tryghed, som sociale fællesskaber og muligheder for samvær giver”

Hvilke visioner har Boligkontoret Fredericia på disse områder frem mod år 2025?
Her tænkes på boligformer som Ældreboliger, Senior boliger, Plejeboliger og ombygning af den ældre boligmasse, så den kan anvendes af seniorer.

Finn Muus fremlagde planer for flere forskellige områder, hvor der kunne anlægges ældre/senior boliger evt. plejeboliger. Dog de fleste lige omkring Fredericia, og ikke for meget af omegnen af Fredericia.

Sidst opdateret 07.11.2022