Coronavaccination, Ældre Sagens indsats indtil nu

Ældre Sagen blev tidligt opmærksom på de problemer, der var for mange ældre med at booke en vaccinetid over nettet. Det medførte en stor risiko at ældre ikke fik en aftale om vaccination.

Sekretariatet har derfor flere gange i 2021 rettet henvendelse til Sundhedsministeren og til Ældre- og Socialministeren om de ældres udfordringer med at booke vaccinetider. Der er også skrevet til KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. 

Ældre Sagen har foreslået beslutningstagerne at organiseringen genovervejes således, at det ikke skal være op til den enkelte, hjemmeboende ældre selv at booke. I stedet skal kommunen sikre, at den enkelte, hjemmeboende ældre får booket en tid.

Sekretariatet følger udviklingen på området.

 

Se Ældre Sagens henvendelser vedrørende coronavaccination på aeldresagen.dk

Sidst opdateret 07.06.2021