Årmøde i Fredensborg lokalafdeling den 12. marts 2019

Årsmødet i Ældre Sagen i Fredensborg afholdes tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00. Sæt kryds i kalender allerede nu.

Din lokalbestyrelse inviterer til årsmøde i marts måned 2019.
Som medlem kan du være med til at bestemme, hvem der skal sidde i Ældre Sagens lokalbestyrelse.
For at stemme skal du møde personligt op, have dit medlemskort eller kontingentkvittering med og have bopæl i kommunen.
Du har også mulighed for selv at stille op ved at melde dig som kandidat, inden opstillingslisten afsluttes på selve årsmødet.

Årsmødet afholdes i Fredensborgafdelingen tirsdag 12. marts 2019 kl. 19.00 i Rådhuskælderen, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, Kokkedal.

 

Dagsorden for årsmødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse.
  3. Forelæggelse af lokalafdelingens regnskab til udtalelse.
  4. Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke.
  5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.
  6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.
  7. Valg af suppleanter for et år.
  8. Eventuelt.

 

Sidst opdateret 14.03.2019