Vores blad

Du kan blade i nyeste og tidligere numre af vores blad.
Vores blad indeholder også vores program med oplysninger om såvel faste aktiviteter som vores øvrige arrangementer. Det udkommer 2 gange om året som henholdsvis et forårsblad og et efterårsblad. Dertil kommer artikler, der er af interesse for de fleste.

Du kan læse de seneste numre ved at klikke på den ønskede udgave til højre.

Du kommer tilbage til denne side ved f.eks. at lukke fanebladet med programmet øverst i din browser eller anvende 'Tilbage-pilen'.

 

Sidst opdateret 18.06.2019