Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Aktuelle nyheder lokalt

 

Ældre Sagen Fanø har fra Super Brugsen Fanø modtaget et sponsorat på kr. 10.000.
Pengene vil blive brugt på arrangementer for hjemmeboende demente.
I første omgang holdes der julefrokost på Nørbygård, og så håber vi også at kunne tilbyde en udflugt til foråret.
Tak til Super Brugsen

 

Taxasagen

KÆRE BORGERE! Vi synes vi skylder jer en opfølgning på vores alles fælles anstrengelser i 2018 og 19 på at igen at få en lokal taxaforretning.Nu til nytår skulle den dyre og dårlige kontrakt om bl. a. visiteret kørsel, som kommunen har med Esbjerg Taxa udløbe. Da både borgmester, kommunaldirektør og ENT udvalgs formand er nye på posterne, samlede vi presseomtale af de 2 store borgermøder om taxa situationen, om de over 1000 underskrifter og det store beløb borgerne støttede deres ønsker om en rentabel, lokal taxaforretning med og afleverede det til de 3 herrer sammen med en vognmands oversigt over mulighederne for at få ydelserne udført 200 - 300 tusind kr. billigere i 2023 samt mange andre nyttige oplysninger.Herefter havde vi et møde med borgmester og udvalgs formand, som oplyste om, at det inden 1. Juli 22 var muligt at forlænge kontrakten med Esbjerg Taxa i 1 -2 år på uændrede vilkår, og det agtede man at gøre, da forvaltningen ikke havde tid til at behandle sagen - men det havde man jo haft over 3 år til! Man ville kun tale med repræsentanten for Esbjerg Taxa og ikke med vognmanden med besparelses forslaget. Vi fik nogle minutters foretræde for ENT udvalget og sagen kom videre til økonomiudvalget, men kun de “gamle, erfarne” politikere stemte imod  forlængelsen, det var 1 stemme for lidt, og kontrakten løber nu til nytår 23/24.Kommunen ønsker udarbejdet en overordnet plan for al offentlig trafik - den kunne man fint have arbejdet på i 2023 mens man sparede penge, men mon man overhovedet får tid til det?Med en vedtaget skatteforhøjelse og et stramt budget kunne en besparelse på 200 - 300 tusind, der krævede meget lille indsats fra forvaltningen, nok have lunet på områder som f.eks børnepasning og fritidstilbud til de unge, ikke?Ældre Sagen og Taxa arbejdsgruppen følger fremover “sagen” nøje.Ældre Sagen har PT 1065 medlemmer, hvis muligheder og ønsker for god livskvalitet vi målrettet fremmer.

Ældre Sagen på Fanø og Taxa arbejdsgruppen

 

Nyttehaven.

Nyttehaven  er lukket.

Nyttehaven blev oprettet i 2017 - målrettet personer med demens. Haven er nu etableret, og kan anvendes af alle ældre, pensionister og andre, der synes de kan have glæde af fællesskabet i Nyttehaven. 

Her er mulighed for at bruge sig selv, være med til at dyrke grønsager og få haven til at blomstre, eller bare se på at græsset gror over en snak og en kop kaffe. Det kan både øge livskvalitet og vedligeholde krop og sjæl. 

Haveværternes rolle er at gøre brug af havens muligheder sammen med de personer, der kommer i haven - så og høste, pusle om planter, finde på nye tiltag i haven, eller blot nyde haven. 

Måske har du lyst til at blive en del af fællesskabet? 

For flere informationer om Nyttehaven, kan du kontakte; Kirsten Poulsen, Ældre Sagen, Fanø 20125675 og Velfærdsforvaltningen, Fanø Kommune 7666086

 

Vi mangler besøgsvenner. Har du lyst og mulighed for at være besøgsven så kontakt Bess Berg tlf. 2466 2987
                                                                                                                                  

Vi skal hjælpe hinanden med at bekæmpe ensomhed!

Derfor opfordrer vi kraftigt til, at man deltager i vores spisearrangementer, som omtales i programmet. Det er da morsommere af spise sammen med andre end at sidde alene. Det er også en rigtig god ide, at danne små spisegrupper - vi kalder dem spisebobler - og på skift spise hos hinanden. Det behøver ikke være en belastning, maden kan købes som take away, så kan man efter ønske supplere med dessert eller kaffe og få en hyggelig aften. Det kan så igen føre til, at man følges i biograf / teater, ser en udstilling sammen eller laver en lille udflugt.

HUSK: hvis man ikke selv tager et initiativ, sker der ingenting, og det er jo en skam, så kan vinteren blive lang og trist.

Telefonvenner.

Kender du nogen der savner hyggelige samtaler i dagligdagen, så kom med i Ældre Sagens telefonvenner. Det er for dig der ønsker en, der ringer til dig med faste mellemrum. Tilmeld dig på tlf. 82 82 03 00 alle hverdage mellem kl. 09 og 15 eller  www.ældretelefonen.dk     Giv budskabet videre til dem du kender.

 

 

INFLUENZAVACCINATION

Kære alle!

Som skrevet i vores program, der lige er blevet omdelt til vore medlemmer, havde vi håbet på, at vi som tidligere kunne afholde influenza arrangement i samarbejde med lægehuset i oktober måned.

Det kan imidlertid ikke lade sig gøre, da lægehuset, dels får leveret et max antal vacciner om ugen - og ikke når at få nok inden først i oktober, og dels skal tilbyde alle vacciner (covid, influenza og pneumovax) samme dag. Det er derfor ikke muligt at administrere et rykind som man plejer, uden at det går ud over patientsikkerheden.

Lægehuset vil i stedet holde åbent nogle timer hver dag hvor patienterne kan komme MED tidsbestilling.

Vi håber at vi kan komme tilbage til det vanlige arrangement næste år.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 11.11.2022