Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Lokalbestyrelsens årsberetning 2021

Årsmøde den 28. marts 2022 i Ældre Sagens lokalafdeling Esbjerg.

 

 

 

 

 

 

Formand Peter Ried-Larsen
Foto: Claus Brinch-Danielsen

 

Det er med stor glæde bestyrelsen byder jer velkommen til et årsmøde, der nu er kommet ind sin sædvanlige rytme. Heldigvis har vi ikke mærket en tilbagegang i medlemstallet. Vi har siden 2019 øget medlemstallet fra 13083 til13507 aktive medlemmer. Vi er 187 fantastiske frivillige og vores nyhedsbrev har 2500 følgere. I hele kommunen er der 19793 medlemmer.

I 2021 var det ikke nemt at være frivillig i Ældre Sagen.  I hvert fald ikke i begyndelsen af 2021, hvor vi kun langsomt åbnede Danmark op, og stadig ikke kunne afholde fysiske aktiviteter. Men vi var nu heller ikke lukket helt ned. Nogle initiativer kunne lade sig gøre, og nye så dagens lys. Lokalafdelingerne holdt telefonen åben, så de var til at komme i kontakt med. Coronaen drillede også den sidste del af året. Vi troede vi var i gang, men ak vi måtte aflyse en del af vores aktiviteter hen over efteråret og op til jul.

For selvom COVID-19 er og bliver sundhedsmyndighedernes og regeringens ansvar, kan vi som Ældre Sagen ikke bare læne os tilbage og sige, at det ikke er vores problem. Vi har også et ansvar. Vi kæmpede mod stramme besøgsrestriktioner på plejehjem. Det smertede, at pårørende ikke fik lov til at være der og holde i hånd. Vi kæmpede også for alle dem, der skulle vaccineres, hvor myndighederne gjorde det svært at få både første og andet stik – ingen ledige vaccinetider, transport til vaccinationsstedet, hvordan booker jeg tid til vaccination – ja, der var mange forhindringer for især for de ældste hjemmeboende.

Ensomhed er kommet højt op på den politiske dagsorden, og vi er sammen med 86 andre organisationer på vej til en længe ventet og langsigtet national ensomhedsstrategi. Det er bydende nødvendigt i en tid, hvor både unge og ældre oplever en stigende følelse af ensomhed. Godt, at vi igen kan byde indenfor i Ældre Sagens fællesskab.

2021 har vist, at vi mennesker bekymrer os om hinanden, at vi rækker ud, når det er hårdt, at vi deler vores sorger, bekymringer og frygt med hinanden, og hjælper der, hvor vi kan. Det værste kan få det bedste op i os mennesker.

Ældre Sagens arbejde og tilstedeværelse er kun blevet endnu mere aktuelt af COVID-19. Det kræver af os, at vi er fleksible, og at vi kan omstille os. Vi skal finde nye måder at være nærværende, vedkommende og hjælpe på. Der er fortsat brug for vores hjælp, vores engagement, vores politiske indflydelse og vores frivillige indsats.

Lidt om måden Ældre Sagen fungerer på

Vi er en del af en større helhed. I Esbjergkommune er der 3 lokale afdelinger. Ribe-Bramming og Esbjerg. Vi er 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i Esbjerg Vi hører under distrikt 4 vest og Sydjylland. Vi er organiseret i et Koordinationsudvalg. Alle landets formænd mødes hvert år i november til delegeret forsamling, hvor vi vælger 9 medlemmer til landsbestyrelsen for en 3-årig periode. Her fra vores distrikt er vi repræsenteret ved vores aktive Bodil Wøhnert, så vi har den direkte adgang ind i landsbestyrelsen.

På landsplan involverer vores landsbestyrelse sig i de emner, som vi mener vores politikere skal prioritere Delegeret forsamlingen er Ældre Sagens øverste myndighed – her besluttes fx visioner og strategiplaner for foreningens fremtidige virke. Her besluttes kontingentet, her kan Vedtægten ændres og her vælges landsbestyrelsen.

Lokalt ønsker vi i lokalafdelingen at være involveret og påvirke Ældrepolitik både lokalt, regionalt og på landsplan

Vi er neutrale i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende. Vi arbejder sammen med Ældrerådet i Esbjerg Kommune på at forbedre ældres liv i kommunen. Vi mødes med politikere og embedsmænd og vi stiller krav til Fritid Sundhed & Omsorg.

Vi deltager i forskellige arbejdsgrupper, udarbejder høringssvar i forhold til f.eks. pårørende politik, strategi for mental sundhed. Demenspolitikken, trafikplanlægning Kommenterer på kommunens budgetter i forhold til normeringer i plejesektoren, samt på den økonomi der sættes af i budgettet. Vi er små vagthunde, der konstruktivt bider systemet i haserne.

Vi samler på borgerstemmer. Vi bliver mange gange om ugen kontaktet af borgere eller pårørende der har brug for en samtale eller en handling – og vi er med – det er en vigtig opgave. Vi ønsker at skabe livslyst, livsglæde og værdighed.

Vores aktiviteter i 2021.

Jeg har været inde i vores bookingsystemer og kan konstatere i vi faktisk var lukket ned indtil midten af april.  Så kom vi i gang. I hele 2021 har tryghedsopkald, og ældretelefonen været aktive og det samme har besøgstjenesten, når de fandt det forsvarlig i forhold til covid 19.

Oversigt over 2021:

Søndagsarrangementer:

Søndagsmiddag for singler med spisning på Dronning Louise

Søndagscafe i Kongensgade med foredrag sang musik og kaffe.

Søndagstræf for alle hvor man mødes og går en tur rundt i Esbjerg og spiser sammen på en restaurant.

Motion og sundhed

Stavgang i Skoven, gåture i skoven, petanque, bowling, kroket, skydning badminton.

It hjælp og kurser

Gratis hjælp til PC i hjemmet, It – cafe i Kongensgade, Datastue i Gjesing. En stor succes har været vores kurser omkring MitID.

Hjælp og vejledning

En hjælpende hånd (der er nogle dejlige frivillige, der er parat med hjælp til f.eks. til mindre praktiske opgaver. Det kan være hjælp til at indstille tv, radio, opsætning af billeder, gardiner, en skjorte der mangler en knap. Siden starten har 500 mennesker haft glæde af dette).

Aftale med om juridisk vejledning på Familieretskontoret i Kongensgade, og bisidderfunktion.

Derudover er der yderlige nogle ting jeg vil nævne for 2021. I efteråret har der igen været afholdt musikcafe i Kongensgade121 til glæde for både musikanter og deltagere. Fremover bliver der igen musikcafe den 3. onsdag i hver måned.

Der har været arrangementer derudover for en hver smag. Foredrag (”På diskret ophold”, Kend og forstå din jura”, ”Esbjerg evangeliet”, ”Min tid som borgermester” ved Johny Søttrup, kurser (opfriskningskurser hos køreskole) rejser (sensommertur til Rhinen), revy (Esbjerg Revyen) og vinsmagning.

Ude i sognegården ved Brøndum kirke har aktiviteten ”Spillefuglene” i ulige uger givet mulighed for at spille brætspil kortspil og skak med mere. Der spilles og hygges   uden penge.

Vi har opstartet et madlavningskursus for enlige for enlige mænd i samarbejde med FOF.

Op til valget kørte vi kampagner med overskriften en værdig ældrepleje.

Vi har deltaget i et projekt om boligforeninger og fællesskaber.

Med en pulje fra staten til sårbare ældre har vi arrangeret underholdning med Søren og Kisser på Platformen, bustur til Fanø og juletur til Krusmølle samt afviklet nytårstaffel på Platformen.

De 6 litteraturgrupper har været i gang i 2021. De har måttet tilpasse sig de skiftende omstændigheder for at mødes i forhold covid 19.

De frivillige.

Som tidligere nævnt så er der i her i Esbjerg 187 frivillige. Den samme person løser endda flere opgaver. Vi har 51 besøgsvenner og 30 personer ringes der op til hver dag året rundt. På alle de andre områder nævnt tidligere er der er tovholder på hver aktivitet. Når jeg sidder med listen over jer, der er frivillige, bliver jeg helt forpustet.

Håber I kan genkende de her fem grunde til at være frivillig:

Du har noget aktivt at lave og kommer ud ad døren, du bliver ofte en del af et nyt fællesskab, du lærer nye kompetencer og udfordrer hjernen, du oplever at du er med til at gøre en forskel, din mentale sundhed styrkes.

Hvad er vores planer for 2022

Der er rigtig meget at tage sig til i vores bestyrelse så derfor vil udvide den fra 7 til 9 personer og med 1 suppleant. Vi forudser en meget stor aktivitet.

Vi vil arbejde endnu tættere med kommunen om bl.a. lodsordningen, hvilket betyder at Esbjerg kommune har ambitioner om at skabe rammer for at leve et sundt og aktivt liv. Derfor har sundhedscentret fokus på den trygge og gode overgang fra forløb på sundhedscentret til fællesskaber og aktiviteter i det nære miljø. Der kommer måske en henvendelse til jer frivillige der står som kontaktpersoner. Jeres opgave vil være værtsrollen og forklare om tilbuddet. Sundhedscentret ringer til jer først.

Da vi ofte mangler lokaler til større arrangementer, er vores mål at komme i fornyet dialog med kommunen om, der kunne være mulig for indimellem at benytte lokalerne på vore plejehjem til glæde både for Ældre Sagen og beboerne.

Vi vil have stort fokus på aktiviteter for mænd. Derfor sender vi 4 af vores bestyrelse til en inspirationsdag i Ældre Sagen regi. Der er deltagere fra hele landet. Vi håber de kommer hjem med mange ideer.

Vi vil indkalde jer frivillige inden for de forskellige aktiviteter til en lille frokost hvor der bliver muligheder for at udveksle erfaringer og sætte fokus på, hvad vi som bestyrelse kan gøre for jer f.eks. kurser og lignende.

Vi går i gang med et samarbejde med Street food i Kongensgade om at afvikle arrangementer i deres lokaler (musik, foredrag og film).

Vi vil se om der er interesse for sangaftener i Sognehuset i Bryndum.

Vores bisidder funktion, som vi yder lokalt, vil vi gøre mere opmærksom på. Den har været meget lidt brugt. Vi har dygtige frivillige, der har deltaget i Ældre Sagens kurser. Rigtig mange mennesker har brug for to ekstra ører, når de skal til møde med læger, kommunen eller andre instanser.

I forhold til vores arrangementer vil vi se på betaling for medlemmer og ikke medlemmer og, om vi skal planlægge afviklingen af vores aktiviteter på andre tidspunkter. F.eks. senere på dagen eller om aftenen. Måske vil flere af mellem over 60 år synes det er en god ide.

Vi deltager i udviklingen af gågaden i vores ende af Kongensgade.

I uge 17 afvikler vi et ”Danmark spiser sammen” arrangement i Kongensgade. Fra 13- 16 byder vi til en hyggelig eftermiddag med lidt god at spise og drikke og levende musik.

For puljen til sårbare ældre en påskefrokost, en bustur der hedder ”Kend Din Kommune” og til sidst en tur på Silkeborg søerne. Der bliver annonceret, hvornår disse arrangementer løber af stablen.

Vi vil afholde informationsmøder om f.eks. fremtidsfuldmagt.

I samarbejde med kræftens bekæmpelse vil der blive en aften om arvesager og rådgivning i den sammenhæng.

Vi vil fortsat afholde kurser i MitID.

Vi holder fokus på kulturen og vores ansvar for næste generation. Ældre Sagens litterære selskab med skumringssalon, livshistorie og fortælletræf fortsætter. Styrk sproget fortsætter, hvor frivillige besøger byens daginstitutioner med nogle tosprogede børn i to timer om ugen - de læser, taler, synger og spiller for 2 til 3 børn.

Vi vil fortsat deltage i oplæg i foreninger om Ældre Sagen - det være sig politiske, faglige foreninger, pensionistforeninger, S0SU skolen, Sygeplejeskolen, skoler, kirker. Være synlige i pressen i form af læserbreve, artikler og lignende.

Som det sidste har vi henvendt os til kommunens integrations koordinator og tilbudt samarbejde i forhold til at være med til at skabe samvær for de borgere fra Ukraine, der kommet til Esbjerg.

Har I brug før hjælp og vejledning, så kan I finde os på vores hjemmeside. I kan også henvende jer på vores kontor i Kongensgade tirsdag og torsdag fra 1 april mellem kl. 13-15. Her kan vores fantastiske kontorpersonale hjælpe jer.

Til sidst en stor tak til alle jer fantastiske frivillige.

Tak til jer medlemmer for jeres trofasthed.

Tak til den lokale presse for et sobert samarbejde.

Tak til vores lokale politikere og embedsmænd for et godt og konstruktivt samarbejde og fordi vi altid bliver inviteret inden for.

Til allersidst så kan jeg som formand ikke rose bestyrelsen nok for den kæmpestore indsats I yder hele tiden.

Sidst opdateret 31.03.2022