Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Årsmøde i Lokalafdeling Esbjerg

Den 28. marts, kl. 15.00, Esbjerg Park, Stormgade 200

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.
  4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.
  5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.
  6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.
  7. Valg af suppleanter for et år.
  8. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Formand Peter Ried-Larsen, 7190 4525, FM.Esbjerg.561@aeldresagen.dk

Sidst opdateret 31.03.2022