Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Ansvar for næste generation

Hvordan kan vi give vores livserfaring og viden videre til næste generation?

Moderne bedsteforældres rolle

Generationerne bor ikke længere sammen som tidligere. Mange unge rejser til de store byer for at uddanne sig, og de kommer ikke tilbage. Dette betyder at bedsteforældre og børnebørn ikke ser hinanden i dagligdagen. Heldigvis hjælper skype – så kan man da se hinanden og følge med i om lille Per har tabt en tand. Altså udviklingen har været fra aftægt til afstand.

Vi blev inspireret af en Ph.d. -afhandling og et oplæg af forskeren Anna Leonora Blaakilde.

Vi havde inviteret medlemmerne til at høre dette foredrag, der var stor interesse for, at vi arbejdede videre med de emner, som Blaakilde havde fokuseret på.

I Ældre Sagen i Esbjerg tog Jytte Krarup og jeg initiativ til at starte et åbent forum - en studiekreds for interesserede bedsteforældre. Moderne bedsteforældre - og vores ansvar for næste generation. Vi har drøftet eksempelvis vigtige problemstillinger for børnebørnene som mobning i skolen, børns leg, brug af tablet, venskaber – hvad er en god ven – og hvordan får jeg en ven, farmor?  Problemer i familien eksempelvis mellem svigermor og svigerdatter eller mellem mor og datter og dårlig kommunikation i forbindelse med skilsmisse.

Vi har i efteråret haft et foredrag af advokat og familieterapeut Birgitte Deigaard med titlen ”Børnenes åndehul” – Bedsteforældre som ressource forbindelse med skilsmisse. 26 mennesker – en del ældre ægtepar mødte op for at høre foredraget. Der var stor spørgelyst. Mange bedsteforældre og dermed børnebørn mister desværre kontakt med hinanden i forbindelse med skilsmisse. Det er synd for begge parter – og det er netop på et tidspunkt, hvor børnebørnene har behov for støtte, tryghed og nogen at dele deres oplevelser med – nogen til at trøste dem – ja et frirum væk fra de problemer, der er i hjemmet, hvor skilsmissen jo påvirker alle familiemedlemmer.

Birgitte Deigaard fortalte, at en tredjedel af danske børn i dag er skilsmissebørn!

Det er en åben gruppen. Man møder bare op – og deler sine tanker og ideer med andre bedsteforældre. Nogle gange er det nemmere at dele med mennesker man ikke kender!

 

Forskningsprojekt

20 bedstefædre fra England og 20 fra Danmark deltog i forskning – i hvert land deltog 10 bedstefædre født før 1945 og 10 bedstefædre født efter 1945.

Forskningsprojekt fokuserede på bedstefædres rolle i forbindelse med børnebørnenes opvækst. Målet var at kortlægge, om der er forskel på bedsteforældrenes deltagelse i børnenes daglige liv – som at made børnene – at skifte ble.

De unge bedstefædre – dem der var født efter 1945 skifter tøj og ble og mader børnebørnene – hvorimod de ældre bedstefædre tog børnene på fisketur – men de deltog ikke i ”det kvindelige omsorgsarbejde”

Bedstefædrene i England og i Esbjerg udfyldte spørgeskemaer og blev interviewet. Flere gange var de samlet med forskeren for at høre forskningsresultatet.

 

Aktiviteter for bedsteforældre og deres børnebørn

Vi har arrangeret forskellige aktiviteter, hvor målet er relationer og oplevelser for bedsteforældre og børnebørn – eksempelvis et besøg i en bunker fra 2. verdenskrig – en tur til øen Langli.

Vi bedsteforældre har meget at give vore børnebørn – vi er kulturbærere – vi har livserfaring – vi kender familiens rødder, slægtshistorie og traditioner og kan tilbyde børnebørnene vores livshistorie – Fortæl nu Bedste! Vi kan tilbyde børnebørnene et frirum – med empati kan vi yde ro og omsorg i en verden, der udvikler sig meget hurtigt!

 

Styrk sproget!

Vi har i samarbejde med Esbjerg kommune i 5 år haft et projekt som kaldes Styrk Sproget – hvor 18 af vore frivillige går ud i byens daginstitutioner med tosprogede børn. En dag om ugen er de sammen med 2 – 3 børn for at styrke børnenes sprog gennem samtale, oplæsning og spil.

Det kan være flygtninge/indvandrerbørn, som jo ikke har kontakt med ældre mennesker eller børn med behov for nærhed. Der er knyttet en frivillig til hver institution – så her er, udover sprogindlæring - tale om et relationsmøde mellem den ældre generation og børn, der har behov for omsorg.

En gang om året samles alle til erfaringsudveksling og undervisning af kommunens konsulenter eks. undervisning i sprogstimulering af talepædagoger.

Til jul samles vi til julehygge og udveksling af gode ideer til hinanden. Der er nu dannet nogle netværksgrupper, som mødes 1 gang om måneden.

Vi har fået 10.000 kr. fra Benny Andersen prisen og 3000 kr. fra frivillighedsprisen for dette arbejde. Disse midler har vi brugt til at dygtiggøre de frivillige.

Mange andre lokalafdelinger inden for Ældre Sagen vil prøve at starte lignende projekt.

Der er stor interesse fra Ribe, der vil arbejde på at starte Styrk Sproget Der er afholdt et kontakt møde.

Når det er en succes i Esbjerg, skyldes det det gode samarbejde mellem kommunens konsulenter og Ældre Sagens frivillige.