Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Referat af Årsmøde 2023

Referat af Årsmøde den 14. marts 2023.

 

Formand Gurli Kejser bød velkommen. Der deltog 30 personer incl. bestyrelsen.

Jarl Fyrling holdt et oplæg på en halv timer, om børns leg fra 1930-1950. Herefter kaffe.

 

Årsmødet gik i gang kl. 14.

Pkt. 1. Valg af dirigent

Henning Broman, formand i Ældre Sagen Ballerup, blev valgt og oplyste, at årsmødet var lovlig indkaldt iht vedtægterne.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Gurli Kejser oplyste, at der pt. er ca. 7.800 medlemmer af Ældre Sagen Brønshøj - Vanløse. Der er ca. 45 frivillige.

Bestyrelsen deltager i Koordinationsudvalget for Københavns kommune. Koordinationsudvalget består af 5 lokalafdelinger i København.

 

Ved starten af 2022, var vores afdeling  stadig præget af Corona mht. div. nedlukninger. Vi måtte stoppe nye ture frem til sommerferien og nogle af aktiviteterne var neddroslet i begyndelsen af året.

Af ture kan der nævnes: Knuthenborg der var Statsfinansieret, således, at ældre sårbare, havde mulighed for at komme ud af ensomheden. Det var en vanskelig tur, at gennemføre for bestyrelsen.

 En vellykket  3 dages tur Ærø, hvor lokalafdelingen gav tilskud på 100.000 kr. Turen blev gennemført til reduceret pris, for deltagerne.

I december var der et besøg med julefrokost i Birkegården Have.

Det eksisterende turudvalg er stoppet i 2022, derfor ture pt sat på pause. Det  forventes, at vi kan arrangere ture igen efter sommerferien 2023..

Vi har beholdt de normale priser på alle vores aktiviteter, dvs at priserne vil blive de samme som i 2022/23.

Afdelingen har fået en ny leder af besøgsvenner, nemlig Anette Nielsen, hvilke går virkeligt godt.

IT cafeen har været godt besøgt. Især omkring indførelsen af MitID.

IT Kurser er ret populære - vi har måtte oprette ventelister ved flere af kurserne.

Den 19. maj,  havde bestyrelsen møde med frivillige lederne, vores økonomiske situation og orientering om ændring afdelingens struktur mv, blev gennemgået.

Ældre Sagen har fået et nyt IT værktøj - M365, som vi gerne vil have implementeret sammen med en opdateret struktur.

Vi  har fået ny Mailadresse. Kan ses i Det sker og på hjemmesiden.

Bestyrelsen opfordre alle til at tilmelde sig nyhedsbrevet fra lokalafdelingen.

 

Fremtiden.

Bestyrelsen har siddet her længe, flere over 10 år, Som formand og næstformand er der mange møde og stor kontakt til medlemmerne.

Nogen har sagt, at bestyrelsen er gammeldags; det er vi selvfølgelige kede af at få at vide. Men vi prøver, at gøre det bedste og være omstillingsparate. Vii er også frivillige og har et privatliv ved siden af. Der opfordres til at der komme nye i  bestyrelsens som suppleanter og gerne nu. 

 

Spørgsmål til beretningen:

Om vi har forsøgt at skaffe nye lokaler til kontor, møder og undervisning. Det har bestyrelsen forsøgt i årevis, det uhyre vanskeligt, det er så dyrt i vores lokalområde. Vi bruger 120.000 kr. om året i husleje. Andre lokalafdelinger, kan få lokaler stillet til rådighed gratis, men ikke i København. Kommunen - der bliver da opkræver leje for brug af anlæg. Vi har fået en regning fra Københavns Kommune på 30.000 kr. for vores motionsaktiviteter for brug af baner mv.

 

Pkt. 3. Regnskab

Kasserer Preben Husher gennemgik år 2022 regnskabet. Ad. indtægter har vi fået kontingent andele for 7.597 medlemmer på i alt 210.148 kr. Tilskud fra staten på 30.000 kr. til gennemførelse af ture for særlige sårbare. Derudover, har de ca. 500 medlemmer, der deltager i vores aktiviteter, betalt 166.650 kr. i deltagerafgift.

Ad udgifter; husleje består af ud over leje af  rengøring, el, vand og varme på i alt 155.089 kr.

Arrangement udgifterne blev på 179.055 kr., hvor der bl.a. blev brugt ca. 100.000 kr. på en tur til Ærø.

Årets underskuddet blev 2.990 kr., men burde være 30.000 kr. højere, fordi Københavns Kommune havde glemt, at fremsende regning for leje af anlæg.

Budget 2023 blev kort gennemgået. Vi forventer et overskud på ca. 90.000 kr. Årsag er at Ældre Sagen har sat kontingent andelene op med 10 kr. pr medlem.

Vi skal dog bruge penge på ny kopimaskine til kontoret og de ustyrlige el, varme udgifter.

Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

 

Pkt. 4 Fremtidig virke

Blev nævnt under pkt. 2

 

Pkt. 5. Indkomne forslag

Ingen.

 

Pkt. 6. Valg af bestyrelse

Næstformand Leif Iversen og webmaster Bjarne Laursen blev valgt for 2 år. Redaktør Rolf Kejser blev valgt for 1 år.

 

Pkt. 7. Valg af suppleanter for 1 år.

Ejnar Mølgaard og Jens Grønlund blev valgt.

 

Pkt. 8. Eventuelt.

Det blev anbefalet, at bestyrelsen anskaffer en Mikrofon samt højtaler, da vi må tænke på, at flere af medlemmerne ikke har en så god hørelse som man har haft.

Louise Korkaz ønsker at oprette Yoga aktiviteter. Det blev aftalt at Gurli og Louise holder et møde om hvordan yoga kommer i gang.

 Referent PH

Sidst opdateret 12.12.2023