Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Andet

Bilist kursus for erfarne bilister

Iformationsmøde Tirsdag den 13 september kl 09.00- 11.00 er der på køreteknisk anlæg i Hammerum uforpligtende informationsmøde om opfrisknings kursus for erfarne bilister

Lokalafdeling

Brande

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

450 kr.

Hvornår

13.09.2022 kl.09.00-11.00

Tilmelding

Carsten Lauridsen tlf.2936 3638 mail carstenml@gmail.com senest 9 september

Mødested

Køreteknisk Anlæg i Hammerum

Beskrivelse

Kursuafvikling


Teoriundervisning den 20 og 27. september samt den 4 oktober fra kl kl 09.00-11.00 45 minutters kørsel i egen bil med kørelærer,og hvis man ønsker det -3 timer på glatførebane.


Afslutningsmøde 11 oktober kl 09.00


Priser 450kr. for teori og kørsel +500 kr. på glatbane.


Deltager man i hele kurset og er bosiddende i Ikast-Brande kommune og er fyldt 65 år. vil man kunne regne med et tilskud på 500 kr. fra bopælskommunen.


Ob.s.Kurset er rent orienterende til eget brug og udgør ingen kontrol af jeres kørekort.


Kurset arrangeres i fællesskab af Ældre Sagens lokalafdelinger i Herning og Ikast-Brande kommuner.


Kurset er rent orinterende til eget brug og ingen kontrol af jeres kørekort


Kurest arrangeres af Ældresagens lokalafdeleinger iIkast-Brande kommune