Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Jura og Demens

Jura og Demens mødet

Til foredraget om Jura og Demens med  jurist og rådgiver i Ældre Sagen Susanne Bækgaard Holm på " Valdemarshus # var der mødt ca. 85 deltagere op. Et foredrag som kom ind på mange emner under overskriften

" Selvbestemmelse så langt som muligt "

Susanne var bl.a. inde på mulighederne for at bevare sin selvbestemmelsesret trods demens, herunder forskellige former for fuldmagter, værgemål, pårørendes ret til inddragelse og indflytning i plejebolig.

En rigtig god eftermiddag

Sidst opdateret 22.11.2020