Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmøde 2020

Årsmødet 2020 blev afviklet den 4. marts 2020 under ledelse af næstformanden Leif Kiesbye, idet formanden Grethe Petz var fraværende på grund af sygdom i familien. Leif bød forsamlingen 105 deltagere velkommen hvorefter der blev sunget en sang.

Herefter gik man over til dagsordenen og valgt som dirigent blev Gert Wonsild fra Aabenraa, som ledede forsamlingen gennem årsmødet på en god og og myndig måde.

Leif aflagde bestyrelsens beretning som blev enstemmig godkendt uden yderligere spørgsmål.

Herefter fremlagde kassereren Rita Clausen det godkendte og reviderede regnskab til underretning, her fremkom heller ingen kommentarer.

Leif orienterede om planlagte og kommende aktiviteter i 2020

Ud af bestyrelsen gik Leif Kiesbye og Inger Wulff og nye i bestyrelsen blev Finn Sørensen og Finn Kristensen

Som Suppleant blev Inger Wulff indvalgt

Bestyrelsen konstituerer sig på kommende bestyrelsesmøde den 9. marts.

Under eventuelt blev medlem nummer 2000 i Bov lokalafdeling budt velkommen med en buket blomster.

Under og efter spisningen var der underholdning af Kor a la carte fra Fyn, som sang nogle fantastiske sange både som kor og som solister, et rigtig godt og underholdende indslag

Til sangene spillede Knud Andersen

Sidst opdateret 22.11.2020