COVID-19 vaccinationskalender

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19. Se vaccinationskalenderen her.

Sundhedsstyrelsen offentliggør ugentlig en specificeret vaccinationskalender med fokus på følgende:

• planlagte og forventede doser til Danmark, totalt og pr. producent - pr. måned og uge,
• gennemførte, planlagte og forventede vaccinationer -  pr. måned og uge,
• beskrivelser af målgruppernes størrelse og estimater for tilslutning ved de to vaccinestik .

Der er fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19- rækkefølgen fremgår af vaccinationskalenderen.

Se COVID-19 vaccinationskalenderen her

 

Sidst opdateret 06.04.2021