Årsmøde 2021 - Ældre Sagen Bornholm

Ældre Sagen Bornholms årsmøde afholdes den 28. august 2021 i Aakirkeby-Hallerne.

Din lokalbestyrelse inviterer hermed til årsmøde jf. vedtægterne den 28. august 2021 i Aakirkeby-Hallerne.

Som medlem kan du være med til at bestemme, hvem der skal sidde i Ældre Sagens lokalbestyrelse. For at stemme skal du møde personligt op, have dit medlemskort eller kontingentkvittering med og have bopæl på Bornholm.

Du har også mulighed for selv at stille op ved at melde dig som kandidat, inden opstillingslisten afsluttes på selve årsmødet.

Forslag  til dagsordenen skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14. august 2021.

Mød godt op, så I kan være med til at vælge bestyrelse og sætte jeres præg på arbejdet i det kommende år i Ældre Sagen Bornholm.

Det er vigtigt for bestyrelsen at kende jeres ønsker og ideer til eventuelle nye tiltag eller ændringer.

Dato og tid

28. august 2021, kl. 1400.

Sted

Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.

Dagsorden for årsmødet 2021

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse.
3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.
7. Valg af suppleanter for et år.
8. Eventuelt.

Tilmelding

Onlinetilmelding (åbner i nyt vindue).
eller til
Birthe Rønne, tlf. 2343 8903, e-mail birther@hotmail.com
eller til
Birger Rasmussen; tlf. 3018 1949, e-mail birger.rasmussen@outlook.dk

Download denne mødeindkaldelse som pdf-dokument (554 KB)

OBS! Forbehold i forhold til COVID-19 Afhængig af COVID-19-restriktioner kan det betyde, at vi bliver nødt til at udsætte årsmødet.

 

Sidst opdateret 01.07.2021