Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Seniorvejledning og bisidderordning

Hvorfor søge vejledning?

Mange ældre støder på forhindringer og forandringer, som bringer forstyrrelser ind i deres hverdag.

  • Har du problemer med at læse breve, du får fra det offentlige?
  • Er du sikker på, om du får udbetalt den rigtige pension?
  • Har du brug for hjælp til at søge medicintilskud, boligydelse eller hjælpemidler m.v.?
  • ·Ønsker du at klage over en afgørelse fra det offentlige?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, du kan tale med seniorvejlederen om.

 

Hvad kan seniorvejlederne gøre?

Efter, at I i fællesskab har skabt et overblik over problemstillingen, vil vejlederen forsøge at hjælpe dig med en løsning på dit problem.

Du kan også få hjælp til at sammensætte et brev, en ansøgning, en klage eller en anke.

 

Sådan kommer du i forbindelse med seniorvejledning:

Du er velkommen til at ringe til den seniorvejleder, der har det område, din henvendelse drejer sig om. Måske kan vi med det samme give et løsningsforslag, eller vi kan aftale et møde.

Har du brug for at møde vejlederen personligt, kan dette aftales, og samtalen kan finde sted i A.Huset, Valdemarsgade 8. Eller hvis du har svært ved at forlade dit hjem, kan det aftales, at samtalen finder sted hos dig.

 

Tavshedspligt:

Vejlederen har tavshedspligt, der føres ingen journaler, og du kan være anonym. Kun hvis en borger ønsker ”at gå videre” med en sag, kan der være behov for at kende dit navn.

Vejledningen er gratis og uforpligtende.

 

Hvem udfører vejledningen?

Vejledningen består af frivillige medlemmer, der er ophørt med erhvervsarbejde, og som ulønnet stiller deres livserfaring,viden og sunde fornuft til rådighed for alle i København.

 

Seniorvejledere og bisiddere:

Alle har gennemgået Ældre Sagens kursus i etik og holdninger, og de er i besiddelse af et ID-kort.

 

Sociale ydelser, hjemmehjælp/pleje, hjælpemidler:
Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann@rymarksvaenget.dk

Arv og testamente.
For tiden ingen vejleder.

Hjemmehjælp/pleje, plejehjem, kommunikation med myndigheder, læger m.v.:
For tiden ingen vejleder.

Økonomi, jura, erhverv:
Frits Raunstrup, 20 63 23 71, fritsraunstrup@gmail.com

Hjemmepleje, hjemmehjælp, plejehjem, læge/hospital.
Jette Bernbom Johansen, 26 54 24 90, frubombom@gmail.com

Seniorvejledning med træffetid

Økonomi, pension, gæld.
Frede Bech Pedersen, 30 76 26 00.
Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Træffetid: onsdag kl. 10-12, Valdemarsgade 8, København V.

 

Måske er det en bisidder, du har brug for?

     

Sidst opdateret 19.02.2022