Krav om Coronapas sæson 2021/22

Ældre Sagens Landsbestyrelse har besluttet, at det overlades til lokalafdelingerne selv at tilrettelægge aktiviteterne, så det er trygt og sikkert at deltage. Derfor kan lokalafdelingerne selv beslutte om de vil kræve coronapas til alle eller udvalgte aktiviteter.

Covid-19 er indiskutabelt markant mere smitsom og også farligere og potentielt set mere dødbringende end sæsoninfluenza, roskildesyge, og almindelig forkølelse.

Amager2300 har  besluttet, at den trygge og sikre tilrettelæggelse af lokalafdelingens indendørs fysisk udfordrende aktiviteter, som gymnastik, styrketræning, linedance, floorball, og lignende, forudsætter, at alle deltagere og holdledere er i besiddelse af et gyldigt coronapas. Passet vises på forlangende.

Vi stiller dette krav af hensyn til sårbare ældre deltagere og holdledere.

Denne beslutning gælder så længe det er muligt for ikke-vaccinerede at blive PCR- eller hurtigtestet.

Vi forventer at deltagere, som ikke har et gyldigt coronapas, undlader at deltage på holdet, til passet igen er gyldigt.

Bestyrelsen, 31. august 2021.

Sidst opdateret 05.10.2021