Den digitale arv

Planlæg den digitale arv

Torsdag 10. oktober 2019 kommer Willi Nielsen og fortæller om den digitale arv og hvorledes man skal forholde sig med hensyn til NemID, e-Boks, e-mail m.v. inden man er gået bort. Foredraget, der starter kl. 14.00 i FRØS Arena i konferencelokalet, er for medlemmer og koster kr. 50,- men så gives der kaffe og kage.

Gangbesværede eller kørestols brugere kan anvende elevatoren, benyt da indgangen til skybokse omme på arenaens langside.

Læs mere under overskriften AKTIVITETER OG KURSER/foredrag og møder her på hjemmesiden.

Sidst opdateret 02.09.2019