Lokalafdeling Viborg

En god udvikling i lokalafdelingen

Ældre Sagens lokale afdeling i Viborg blev startet i 1987.  Afdelingen er vokset støt op gennem årerne og har nu omkring 7000 medlemmer.

Der er ca. 100 medlemmer, som yder et stort og godt arbejde som frivillig indenfor mange forskellige områder. Det er til gavn og glæde for mange af vore medborgere.

Det er specielt indenfor ældre og socialpolitik, samt IT-området. Endvidere  har vi nogle frivillige, som gennem ”Den hjælpende hånd” er behjælpelig med at udføre små og ukomplicerede opgaver for vore medborgere, og som ikke kræver faglig ekspertise.

Ældre Sagen deltager også i projekt ”Skole-og børnehavevenner”  i samarbejde med det offentlige system, og hvor vore frivillige i samarbejde og efter anvisning hjælper til i det daglige med ikke faglige opgaver.

Ældre Sagen arbejder som noget nyt også sammen med den landsdækkende organisation 'Haver til Maver' om at finde frivillige, som har lyst til at blive en del af skolehaverne i et givende generationsmøde.

Ældre Sagen i Viborg ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, samt to suppleanter og afholder årligt et årsmøde med rigtig stor tilslutning.

Bestyrelsen forsøger hele tiden at udvikle og igangsætte flere tiltag og aktiviteter til gavn og glæde for alle vore medlemmer.

Sidst opdateret 02.09.2019